Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 22 ЧАСТ

Апостолите проповядват смело

Апостолите проповядват смело

Християнският сбор се увеличава бързо въпреки преследването

ДЕСЕТ дни след като Исус се възкачил на небето, около сто и двайсет от неговите ученици се били събрали в една къща в Йерусалим по време на юдейския празник Петдесетница. Това станало през 33 г. Изведнъж къщата се изпълнила с шум като от порива на силен вятър. Станало чудо и учениците започнали да говорят на езици, които били непознати за тях. На какво се дължали тези странни събития? Всъщност Бог дал от светия си дух на тези ученици.

Навън се било събрало множество хора, които били дошли от различни страни за празника. Те били смаяни да чуят как учениците на Исус говорят свободно на родните им езици. Петър обяснил какво се било случило, като се позовал на пророчеството на Йоил, според което Бог щял ‘да излее духа си’ върху своите служители, благодарение на което те щели да придобият чудодейни дарби. (Йоил 2:28, 29) Чрез тази мощна проява на светия дух станало ясно, че е настъпила една значима промяна, а именно, че одобрението на Бога вече не било върху израилския народ, а върху новообразувания християнски сбор. Всеки, който искал да служи на Бога по приемлив начин, трябвало да стане последовател на Христос.

Противопоставянето срещу последователите на Исус се увеличавало и враговете хвърлили апостолите в затвора. През нощта обаче ангел, изпратен от Йехова, отворил вратите на затвора и наредил на апостолите да продължават да проповядват. Още на разсъмване те изпълнили заръката на ангела, влезли в храма и започнали да известяват добрата новина за Исус. Религиозните им врагове били много разгневени и им наредили да спрат да проповядват. Апостолите обаче безстрашно заявили: „Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога, а не на хората.“ (Деяния 5:28, 29)

Преследването ставало все по–ожесточено. Някои юдеи обвинили ученика Стефан в богохулство и го убили с камъни. Един млад мъж от град Тарс на име Савел наблюдавал и одобрявал убийството на Стефан. След това Савел отишъл в град Дамаск, за да арестува всички последователи на Христос. По пътя около него заблестяла светлина от небето и се чул глас, който казал: „Савле, Савле, защо ме преследваш?“ Ослепял от силната светлина, Савел попитал: „Кой си ти?“ Гласът отговорил: „Аз съм Исус.“ (Деяния 9:3–5)

Три дни по–късно Исус изпратил ученика Анания да възстанови зрението на Савел, който след това се покръстил и започнал смело да проповядва за Исус. Савел станал познат като апостол Павел и бил пламенен член на християнския сбор.

Дотогава учениците на Исус известявали добрата новина за Божието Царство само на юдеи и самаряни. Но ето че един ангел се явил на Корнилий, римски военен служител, който вярвал в Бога, и му наредил да повика апостол Петър. Заедно с още някои християни Петър проповядвал на Корнилий и семейството му. Докато говорел, светият дух слязъл върху тези вярващи хора от другите народи и апостолът наредил те да бъдат покръстени в името на Исус. Така пътят към вечния живот вече бил открит за хора от всички народи. Членовете на християнския сбор били готови да известяват добрата новина надлъж и нашир.

Основано на Деяния 1:1 — 11:21.