Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

38 РАЗКАЗ

Йехова дал сила на Самсон

Йехова дал сила на Самсон

Много израилтяни отново се покланяли на идоли, затова Йехова позволил на филистимците да владеят земята им. Но имало израилтяни, които обичали Йехова. Един от тях бил Маное. С жена му нямали деца. Един ден Йехова изпратил ангел при жената на Маное. Ангелът ѝ казал: „Ще имаш син. Той ще спаси Израил от филистимците и ще бъде назирей.“ Знаеш ли кои били назиреите? Те били специални служители на Йехова. На тях не им било позволено да подстригват косата си.

След време на Маное му се родил син и той го нарекъл Самсон. Когато Самсон пораснал, Йехова го направил много силен. Той можел да убие лъв с голи ръце. Веднъж убил 30 филистимци съвсем сам. Филистимците го мразели и постоянно търсели начин да го убият. Една нощ, докато Самсон спял в град Газа, те застанали при портата на града и чакали там, за да го убият на сутринта. Но посред нощ той станал, отишъл при градската порта и я измъкнал от стената. Вдигнал портата на раменете си и я занесъл чак на върха на една планина близо до Хеврон.

По–късно филистимците отишли при приятелката на Самсон, Далила, и ѝ казали: „Ще ти дадем хиляди сикли сребро, ако разбереш защо Самсон е толкова силен. Решили сме да го хванем и да го хвърлим в затвора.“ Далила искала тези пари и се съгласила. Отначало Самсон не ѝ казал откъде идва силата му. Но тя толкова настоявала и го притеснявала, че накрая той ѝ разкрил тайната си: „Косата ми никога не е била подстригвана, защото съм назирей. Ако ми отрежат косата, ще загубя силата си.“ Самсон направил голяма грешка, като ѝ казал, нали?

Далила веднага казала на филистимците: „Знам тайната му!“ Тя приспала Самсон на скута си и след това повикала един човек да му отреже косата. После извикала: „Самсоне, филистимците са тук!“ Той се събудил, но силата му била изчезнала. Филистимците го хванали, ослепили го и го хвърлили в затвора.

Един ден хиляди филистимци се събрали в храма на своя бог Дагон и завикали: „Нашият бог предаде в ръцете ни Самсон! Изведете Самсон! Нека ни позабавлява.“ Те го изправили между два стълба и му се присмивали. Самсон извикал: „Йехова, моля те да ми дадеш сила само още веднъж!“ Дотогава косата му отново била пораснала. Той започнал да бута стълбовете на храма с всички сили. При това цялата сграда се срутила и убила всички хора в нея. Самсон също умрял.

„За всичко имам сили благодарение на онзи, който ми дава сила“ (Филипяни 4:13)