Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Избрани

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Откъде идва името Свидетели на Йехова?

Научи повече за значението на това име.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Откъде идва името Свидетели на Йехова?

Научи повече за значението на това име.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как са организирани Свидетелите на Йехова?

Научи как получаваме напътствия и ръководство.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво представлява Ръководното тяло на Свидетелите на Йехова?

Дали членовете му са водачи на организацията ни?

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как гледат Свидетелите на Йехова на науката?

Дали вярванията им са в съгласие с научните открития?

ЗА НАС

Събранията на Свидетелите на Йехова

Научи къде се събираме и как протичат събранията ни.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как се финансират Свидетелите на Йехова?

Научи как световната проповедна дейност продължава да расте без задължителни дарения или десятъци.

КНИГИ И БРОШУРИ

Световен отчет на Свидетелите на Йехова за служебната 2017 г.

Виж подробности за световната проповедна дейност на Свидетелите на Йехова от септември 2016 до август 2017 г.

Кратки сведения: световна дейност

  • 240 — страни и територии, в които има Свидетели на Йехова

  • 8 457 107 — Свидетели на Йехова

  • 10 071 524 — безплатни библейски курсове, водени по домовете

  • 20 175 477 — присъствали на годишното Възпоменание на Христовата смърт

  • 120 053 — общности (сборове) на Свидетелите на Йехова