Прескочи към материала

Прескочи към подменюто

Свидетели на Йехова

български

КОИ ХОРА ВЪРШАТ ВОЛЯТА НА ЙЕХОВА ДНЕС?

Как Свидетелите на Йехова помагат на събратята си във време на трудности?

Когато връхлети природно бедствие, бързо осигуряваме практична помощ и утеха на пострадалите. По какви начини?

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как са организирани Свидетелите на Йехова?

Научи как получаваме напътствия и ръководство.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как гледат Свидетелите на Йехова на науката?

Дали вярванията им са в съгласие с научните открития?

ЗА НАС

Събранията на Свидетелите на Йехова

Научи къде се събираме и как протичат събранията ни.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как се финансират Свидетелите на Йехова?

Научи как световната проповедна дейност продължава да расте без задължителни дарения или десятъци.

Кратки сведения: световна дейност

  • 240 — страни и територии, в които има Свидетели на Йехова

  • 8 340 982 — Свидетели на Йехова

  • 10 115 264 — безплатни библейски курсове, водени по домовете

  • 20 085 142 — присъствали на годишното Възпоменание на Христовата смърт

  • 119 485 — общности (сборове) на Свидетелите на Йехова