• 240 — страни и територии, в които има Свидетели на Йехова

  • 8 579 909 — Свидетели на Йехова

  • 10 079 709 — безплатни библейски курсове, водени по домовете

  • 20 329 317 — присъствали на годишното Възпоменание на Христовата смърт

  • 119 954 — общности (сборове) на Свидетелите на Йехова