Прескочи към материала

Прескочи към подменюто

Свидетели на Йехова

български

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Колко Свидетели на Йехова има по света?

Виж как събираме данни за броя на членовете на сбора.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как Свидетелите на Йехова гледат на развода?

Свидетелите на Йехова осигуряват ли помощ на двойки със семейни проблеми? Ако Свидетел иска да се разведе, трябва ли първо да получи разрешение от старейшините?

КОНГРЕСИ

Регионален конгрес „Не се отказвай!“

Сърдечно те каним да присъстваш на трите дни на предстоящия конгрес на Свидетелите на Йехова. Темата му е „Не се отказвай!“.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Защо Свидетелите на Йехова не отвръщат на всички обвинения, отправени срещу тях?

Когато са обвинявани, Свидетелите на Йехова следват библейските принципи и решават дали е „време за мълчание“, или „време за говорене“. (Еклисиаст 3:7)

СЪБРАНИЯ

Събранията на Свидетелите на Йехова

Научи къде се събираме и как протичат събранията ни.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как се финансират Свидетелите на Йехова?

Научи как световната проповедна дейност продължава да расте без задължителни дарения или десятъци.

Кратки сведения: световна дейност

  • 240 — страни и територии, в които има Свидетели на Йехова

  • 8 340 982 — Свидетели на Йехова

  • 10 115 264 — безплатни библейски курсове, водени по домовете

  • 20 085 142 — присъствали на годишното Възпоменание на Христовата смърт

  • 119 485 — общности (сборове) на Свидетелите на Йехова