Прескочи към материала

Кратки сведения: световна дейност

  • 239 — страни и територии, в които има Свидетели на Йехова

  • 8 686 980 — Свидетели на Йехова

  • 5 908 167 — безплатни библейски курсове, водени по домовете

  • 21 367 603 — присъствали на годишното Възпоменание на Христовата смърт

  • 119 297 — общности (сборове) на Свидетелите на Йехова

 

Свидетелите на Йехова по света

По целия свят има Свидетели на Йехова от различни етноси и с различна култура. Може би сте запознати с проповедната ни дейност, но ние помагаме в обществото и по други важни начини.

Виж също

КНИГИ И БРОШУРИ

Световен отчет на Свидетелите на Йехова за служебната 2021 г.

Виж отчет за световната проповедна дейност на Свидетелите на Йехова от септември 2020 до август 2021 г.

СТРАЖЕВА КУЛА

Кои са Свидетелите на Йехова?

Дали мислиш като някои от хората, цитирани в тази статия?