Прескочи към материала

Кратки сведения: световна дейност

  • 239 — страни и територии, в които има Свидетели на Йехова

  • 8 816 562 — Свидетели на Йехова

  • 7 281 212 — безплатни библейски курсове, водени по домовете

  • 20 461 767 — присъствали на годишното Възпоменание на Христовата смърт

  • 118 177 — общности (сборове) на Свидетелите на Йехова

 

Свидетелите на Йехова по света

По целия свят има Свидетели на Йехова от различни етноси и с различна култура. Може би сте запознати с проповедната ни дейност, но ние помагаме в обществото и по други важни начини.

Виж също

КНИГИ И БРОШУРИ

Световен отчет на Свидетелите на Йехова за служебната 2023 г.

Виж отчет за световната проповедна дейност на Свидетелите на Йехова от септември 2022 до август 2023 г.

СТРАЖЕВА КУЛА

Кои са Свидетелите на Йехова?

Дали мислиш като някои от хората, цитирани в тази статия?