Кои хора вършат волята на Йехова днес?

Свидетелите на Йехова са разпространени във всички страни по света и са от всички етнически и културен произход. Какво обединява тази разнообразна група заедно?

Каква е волята на Бога?

Бог иска волята му да бъде известена по цялата земя. Каква е неговата воля и кои хора днес я известяват?

1 УРОК

Какви хора са Свидетелите на Йехова?

Познаваш ли Свидетели на Йехова? Какво наистина знаеш за нас?

2 УРОК

Защо се наричаме Свидетели на Йехова?

Разгледай три причини, поради които сме приели това име.

3 УРОК

Как библейската истина била преоткрита?

Откъде можем да сме сигурни, че разбираме правилно какво учи Библията?

4 УРОК

Защо издадохме „Превод на новия свят“?

Какво прави този превод на Библията уникален?

5 УРОК

Какво ще изпиташ на нашите християнски събрания?

Ние се събираме, за да изучаваме Библията и да се насърчаваме взаимно. Ти също си добре дошъл!

6 УРОК

Каква полза извличаме от общуването със своите събратя?

Божието Слово насърчава християните да се събират и да общуват. Научи каква полза можеш да извлечеш от такова общуване.

7 УРОК

Какво представляват нашите събрания?

Питал ли си се какво става на нашите събрания? Несъмнено ще ти направи впечатление качеството на библейското обучение, което можеш да получиш на тях.

8 УРОК

Защо се обличаме добре за нашите събрания?

Има ли значение за Бога как сме облечени? Научи кои принципи от Библията ни ръководят по отношение на облеклото и външния ни вид.

9 УРОК

Как да се подготвяме за събранията?

Предварителната подготовка за нашите събрания ще ти помогне да извлечеш най–голяма полза от тях.

10 УРОК

Какво представлява семейното поклонение?

Разбери как тази уредба може да ти помогне да се приближиш до Бога и да сплотиш семейството си.

11 УРОК

Защо посещаваме големи конгреси?

Всяка година провеждаме три специални конгреса. Каква полза можеш да извлечеш от тези събития?

12 УРОК

Как е организирана нашата проповедна дейност?

Ние следваме примера, оставен от Исус, когато бил на Земята. Кои са някои от методите му на проповядване?

13 УРОК

Какво е пионер?

Някои Свидетели отделят 30, 50 или дори повече часове на месец за проповедната дейност. Какво ги подбужда да го правят?

14 УРОК

Какво обучение се осигурява на пионерите?

Какво специално обучение се осигурява на онези, които посвещават изцяло времето си на проповедната дейност за Царството?

15 УРОК

Как старейшините служат на сбора?

Старейшините са духовно зрели мъже, които поемат ръководството сред Божия народ. Каква помощ осигуряват те?

16 УРОК

Каква е ролята на помощник–служителите?

Помощник–служителите помагат сборът да функционира добре. Научи как всички извличат полза от тяхната работа.

17 УРОК

Как ни помагат окръжните надзорници?

Защо окръжните надзорници посещават сборовете? Как можеш да извлечеш полза от посещенията им?

18 УРОК

Как помагаме на събратята си във време на трудности?

Когато връхлети природно бедствие, бързо осигуряваме практична помощ и утеха на пострадалите. По какви начини?

19 УРОК

Кой е „верният и разумен роб“?

Исус обещал да назначи „роб“, който да осигурява духовна храна навреме. Как става това?

20 УРОК

Как функционира Ръководното тяло днес?

През първи век малка група старейшини и апостоли служели като ръководно тяло на християнския сбор. Как стоят нещата днес?

21 УРОК

Какво представлява Бетел?

Бетел е уникално място с много важна цел. Научи повече за хората, които служат там.

22 УРОК

Каква дейност се извършва в местния клон?

Всеки е добре дошъл да разгледа с помощта на водач някой от нашите клонове по света. Каним те да го направиш!

23 УРОК

Как се пише и превежда нашата литература?

Ние издаваме литература на повече от 700 езика. Защо полагаме толкова усилия?

24 УРОК

Как се финансира нашата организация?

Как нашата организация се различава от другите религии по отношение на финансирането?

25 УРОК

Защо и как строим Зали на Царството?

Защо нашите места за поклонение се наричат Зали на Царството? Научи как тези скромни сгради са от полза за сборовете.

26 УРОК

Как можем да помагаме при поддръжката на нашата Зала на Царството?

Чистата и добре поддържана Зала на Царството е достойно място, в което се покланяме на нашия Бог. Какви уредби съществуват за поддръжката на местната Зала на Царството?

27 УРОК

От каква полза може да ни е библиотеката в Залата на Царството?

Би ли искал да направиш проучване, за да увеличиш познанието си за Библията? Използвай библиотеката в Залата на Царството!

28 УРОК

Каква информация има на нашия уебсайт?

Можеш да научиш повече за нас и нашите вярвания, както и да намериш отговорите на своите библейски въпроси.

Ще вършиш ли волята на Йехова?

Йехова Бог наистина те обича. Как можеш да покажеш желанието си да го радваш всеки ден?