Кои хора вършат волята на Йехова днес?

Свидетелите на Йехова са разпространени във всички страни по света и са от всички етнически и културен произход. Какво обединява тази разнообразна група заедно?

Каква е волята на Бога?

Бог иска волята му да бъде известена по цялата земя. Каква е неговата воля и кои хора днес я известяват?

Какви хора са Свидетелите на Йехова?

Познаваш ли Свидетели на Йехова? Какво наистина знаеш за нас?

Защо се наричаме Свидетели на Йехова?

Разгледай три причини, поради които сме приели това име.

Как библейската истина била преоткрита?

Откъде можем да сме сигурни, че разбираме правилно какво учи Библията?

Защо издадохме „Превод на новия свят“?

Какво прави този превод на Библията уникален?

Какво ще изпиташ на нашите християнски събрания?

Ние се събираме, за да изучаваме Библията и да се насърчаваме взаимно. Ти също си добре дошъл!

Каква полза извличаме от общуването със своите събратя?

Божието Слово насърчава християните да се събират и да общуват. Научи каква полза можеш да извлечеш от такова общуване.

Какво представляват нашите събрания?

Питал ли си се какво става на нашите събрания? Несъмнено ще ти направи впечатление качеството на библейското обучение, което можеш да получиш на тях.

Защо се обличаме добре за нашите събрания?

Има ли значение за Бога как сме облечени? Научи кои принципи от Библията ни ръководят по отношение на облеклото и външния ни вид.

Как да се подготвяме за събранията?

Предварителната подготовка за нашите събрания ще ти помогне да извлечеш най–голяма полза от тях.

Какво представлява семейното поклонение?

Разбери как тази уредба може да ти помогне да се приближиш до Бога и да сплотиш семейството си.

Защо посещаваме големи конгреси?

Всяка година провеждаме три специални конгреса. Каква полза можеш да извлечеш от тези събития?

Как е организирана нашата проповедна дейност?

Ние следваме примера, оставен от Исус, когато бил на Земята. Кои са някои от методите му на проповядване?

Какво е пионер?

Някои Свидетели отделят 30, 50 или дори повече часове на месец за проповедната дейност. Какво ги подбужда да го правят?

Какво обучение се осигурява на пионерите?

Какво специално обучение се осигурява на онези, които посвещават изцяло времето си на проповедната дейност за Царството?

Как старейшините служат на сбора?

Старейшините са духовно зрели мъже, които поемат ръководството сред Божия народ. Каква помощ осигуряват те?

Каква е ролята на помощник–служителите?

Помощник–служителите помагат сборът да функционира добре. Научи как всички извличат полза от тяхната работа.

Как ни помагат окръжните надзорници?

Защо окръжните надзорници посещават сборовете? Как можеш да извлечеш полза от посещенията им?

Как помагаме на събратята си във време на трудности?

Когато връхлети природно бедствие, бързо осигуряваме практична помощ и утеха на пострадалите. По какви начини?

Кой е „верният и разумен роб“?

Исус обещал да назначи „роб“, който да осигурява духовна храна навреме. Как става това?

Как функционира Ръководното тяло днес?

През първи век малка група старейшини и апостоли служели като ръководно тяло на християнския сбор. Как стоят нещата днес?

Какво представлява Бетел?

Бетел е уникално място с много важна цел. Научи повече за хората, които служат там.

Каква дейност се извършва в местния клон?

Всеки е добре дошъл да разгледа с помощта на водач някой от нашите клонове по света. Каним те да го направиш!

Как се пише и превежда нашата литература?

Ние издаваме литература на повече от 700 езика. Защо полагаме толкова усилия?

Как се финансира нашата организация?

Как нашата организация се различава от другите религии по отношение на финансирането?

Защо и как строим Зали на Царството?

Защо нашите места за поклонение се наричат Зали на Царството? Научи как тези скромни сгради са от полза за сборовете.

Как можем да помагаме при поддръжката на нашата Зала на Царството?

Чистата и добре поддържана Зала на Царството е достойно място, в което се покланяме на нашия Бог. Какви уредби съществуват за поддръжката на местната Зала на Царството?

От каква полза може да ни е библиотеката в Залата на Царството?

Би ли искал да направиш проучване, за да увеличиш познанието си за Библията? Използвай библиотеката в Залата на Царството!

Каква информация има на нашия уебсайт?

Можеш да научиш повече за нас и нашите вярвания, както и да намериш отговорите на своите библейски въпроси.

Ще вършиш ли волята на Йехова?

Йехова Бог наистина те обича. Как можеш да покажеш желанието си да го радваш всеки ден?