Прескочи към материала

Вяра в Бога

Вярата оказва силно и положително влияние — може да ти даде увереност сега и сигурна надежда за бъдещето. Ако никога не си вярвал в Бога, ако си се обезверил или ако просто искаш да укрепиш вярата си, Библията може да ти помогне.

ПОДРАЖАВАЙ НА ВЯРАТА ИМ

Илия: Той издържал до края

Като научим за вярата и издръжливостта на Илия, ще укрепим своята вяра в тежките времена, в които живеем.

ПОДРАЖАВАЙ НА ВЯРАТА ИМ

Илия: Той издържал до края

Като научим за вярата и издръжливостта на Илия, ще укрепим своята вяра в тежките времена, в които живеем.

Подражавай на вярата им | Библейски личности оживяват в разкази

Издания

Истинската вяра в Бога — ключът към щастлив живот

В тази брошура се разглежда как хора от различни страни могат да намерят щастие, като укрепят вярата си в Бога.