Прескочи към материала

Вяра в Бога

Вярата оказва силно и положително влияние — може да ти даде увереност сега и сигурна надежда за бъдещето. Ако никога не си вярвал в Бога, ако си се обезверил или ако просто искаш да укрепиш вярата си, Библията може да ти помогне.

ПОДРАЖАВАЙ НА ВЯРАТА ИМ

Давид и Йонатан: Душата му се привърза към душата на Давид

Как двама души с различен произход и на различна възраст станали близки приятели? Как примерът им може да ти помогне да си създадеш подобни приятелства?

ПОДРАЖАВАЙ НА ВЯРАТА ИМ

Давид и Йонатан: Душата му се привърза към душата на Давид

Как двама души с различен произход и на различна възраст станали близки приятели? Как примерът им може да ти помогне да си създадеш подобни приятелства?

Подражавай на вярата им | Библейски личности оживяват в разкази

Издания

Истинската вяра в Бога — ключът към щастлив живот

В тази брошура се разглежда как хора от различни страни могат да намерят щастие, като укрепят вярата си в Бога.