Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Какъв е Бог?

Какъв е Бог?

Колкото повече виждаме качествата на някого, толкова повече го опознаваме и приятелството ни може да се задълбочи. По същия начин, като опознаваме качествата на Йехова, ще разбираме по–добре каква личност е той и така може да развием приятелство с него. От всички прекрасни Божии качества се открояват четири: сила, мъдрост, справедливост и любов.

БОГ Е СИЛЕН

„О, Върховни господарю Йехова! Ти създаде небесата и земята със своята голяма сила.“ (ЙЕРЕМИЯ 32:17)

Доказателства за Божията сила виждаме в творението. Какво усещаш, когато си навън в ясен летен ден? Топлината на Слънцето. Всъщност усещаш резултата от сътворителната сила на Йехова. Колко силно е Слънцето? Смята се, че температурата в ядрото му е около 15 000 000 градуса. Всяка секунда Слънцето излъчва енергия, равняваща се на експлозията на стотици милиони атомни бомби.

Но то е малко в сравнение с много от безбройните звезди във Вселената. Учените изчисляват, че диаметърът на една от най–големите звезди, UY от Щит, е около 1700 пъти по–голям от слънчевия. Ако бъде поставена на мястото на Слънцето, тази звезда ще погълне Земята и ще се простира отвъд орбитата на планетата Юпитер. Може би това ни помага да разберем  по–добре изказването на пророк Йеремия, че с голямата си сила Йехова Бог е направил небесата и земята, тоест Вселената.

Каква полза имаме от Божията сила? Животът ни зависи от физическите творения на Бога, като Слънцето и чудесните природни ресурси. Освен това Бог използва силата си за хората поотделно. Как? През първи век той давал сила на Исус да върши чудодейни дела. В Библията четем: „Слепите проглеждат, куците прохождат, прокажените биват очиствани, глухите чуват, мъртвите възкръсват.“ (Матей 11:5) А днес? „Той дава сили на уморения — казва Библията. — Онези, които се надяват на Йехова, отново ще придобият сили.“ (Исаия 40:29, 31) Бог може да ни даде „сила, надхвърляща нормалното“, за да понасяме житейските трудности. (2 Коринтяни 4:7) Не се ли чувстваш привлечен към Бог, който с голяма любов ни дава от безграничната си сила?

БОГ Е МЪДЪР

„Колко са многобройни твоите дела, Йехова! Направил си всички тях с мъдрост.“ (ПСАЛМ 104:24)

Колкото повече научаваме за нещата, които е направил Бог, толкова по–удивени сме от мъдростта му. Всъщност има дял от науката, наречен бионика, или биомиметика, в който учените изследват творенията на Йехова и заимстват идеи от тях, за да подобрят собствените си изобретения — от най–обикновеното велкро до проектирането на самолети.

Човешкото око е забележително творение

Никъде другаде обаче Божията мъдрост не се проявява толкова забележително, колкото в човешкото тяло. Помисли например за развитието на плода в утробата. Процесът започва от една оплодена яйцеклетка, която съдържа цялата необходима генетична информация. Тази яйцеклетка се разделя на много приличащи си клетки. Но в точния момент те започват да се изменят, образувайки около 200 вида клетки, като кръвни, нервни и костни. Скоро се появяват и започват да функционират цели системи от органи. Само за девет месеца от тази първа клетка се развива завършен човешки организъм, съставен от милиарди клетки. Мъдростта в замисъла на този процес подтиква мнозина да се съгласят с думите на един библейски писател: „Ще те възхвалявам, защото съм направен чудесно, по начин, който вдъхва страхопочитание.“ (Псалм 139:14)

Каква полза имаме от Божията мъдрост? Създателят знае от какво се нуждаем, за да сме щастливи. Черпейки от обширното си познание и разбиране, той ни дава мъдри съвети в Словото си Библията. Например тя ни подканя: „Прощавайте си щедро.“ (Колосяни 3:13) Разумен ли е този съвет? Да. Проучванията сочат, че като прощава, човек спи по–добре и кръвното му налягане се нормализира. Освен това е по–малко застрашен от депресия и други здравословни проблеми. Бог е като мъдър, грижовен приятел, който винаги ни дава полезни съвети. (2 Тимотей 3:16, 17) Нима не искаш да имаш такъв приятел?

 БОГ Е СПРАВЕДЛИВ

„Йехова обича справедливостта.“ (ПСАЛМ 37:28)

Бог винаги постъпва правилно. Всъщност „не може истинският Бог да постъпва неправедно и Всемогъщият да върши несправедливост“! (Йов 34:10) Присъдите на Йехова са справедливи, както казал псалмистът, обръщайки се към него: „Ще съдиш народите справедливо.“ (Псалм 67:4) Тъй като „Йехова вижда какво е сърцето“, лицемерието не може да го заблуди — той винаги прозира истината и преценява правилно. (1 Царе 16:7) Освен това Бог е наясно с всяка несправедливост и корупция и е обещал, че скоро „злите ще бъдат унищожени от земята“. (Притчи 2:22)

Но Бог не е строг съдия, който обича да наказва, а е готов да прояви милост, когато е уместно. В Библията се казва, че „Йехова е милосърден и добър“ дори към злите, ако искрено се разкаят. Не е ли това истинска справедливост? (Псалм 103:8; 2 Петър 3:9)

Каква полза имаме от Божията справедливост? Апостол Петър казал: „Бог не проявява пристрастие, но във всеки народ приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.“ (Деяния 10:34, 35) Извличаме полза от справедливостта на Бога, защото той никога не проявява пристрастие. Можем да получим одобрението му и да сме негови поклонници независимо от расата, народността, образованието или социалното си положение.

Бог е безпристрастен и можем да имаме полза от това независимо от расата или социалното си положение

Бог иска да разбираме справедливостта му и да се възползваме от нея, затова ни е дал съвест. Писанието описва съвестта като закон, „написан в сърцата“ ни, който „свидетелства“ дали поведението ни е правилно, или погрешно. (Римляни 2:15) Как това ни помага? Правилно обучената съвест може да ни отклонява от нередни или несправедливи постъпки. И дори да сгрешим, тя може да ни подбуди да се разкаем и да се поправим. Наистина, като разбираме чувството за справедливост на Бога, имаме полза и се приближаваме до него!

 БОГ Е ЛЮБОВ

„Бог е любов.“ (1 ЙОАН 4:8)

Бог проявява сила, мъдрост и справедливост, но в Библията не се казва, че той е някое от тези качества. Там пише, че той е любов. Защо? Защото с право може да се каже, че силата му позволява да действа и справедливостта и мъдростта направляват постъпките му, но любовта го подтиква към действие. Тя влияе на всичко, което прави.

Макар че на Йехова не му липсвало нищо, любовта му го подтикнала да създаде разумни същества — небесни и земни, — които можели да извлекат полза от любовта и грижите му и да ги оценят. Той безкористно приготвил за хората идеален дом — Земята. И продължава да проявява любов към всички тях, като „изпраща слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и изпраща дъжд да вали и над праведните, и над неправедните“. (Матей 5:45)

„Йехова изпитва нежна привързаност и е милостив.“ (Яков 5:11) Той показва привързаност към онези, които искрено се стараят да го опознаят и да се приближат до него. Бог се интересува лично от тях. Наистина „той не е далече от всеки един от нас“. (Деяния 17:27)

Каква полза имаме от Божията любов? Можем да се наслаждаваме на красивия залез, на бебешкия смях, на любовта на семейството си. Животът ни не зависи от тези неща, но те го обогатяват неимоверно много.

Имаме полза и от друг израз на Божията любов: молитвата. Библията ни насърчава: „Не се безпокойте за нищо, но във всичко чрез молитви и усърдни молби, заедно с изрази на благодарност, разкривайте исканията си пред Бога.“ Като любещ баща той иска да търсим помощ от него и в най–трудните си моменти. Тогава, подтикнат от голяма любов, Бог ще ни даде своя „мир ..., който превъзхожда всяка мисъл“. (Филипяни 4:6, 7)

Помогна ли ти това кратко разглеждане на главните Божии качества — сила, мъдрост, справедливост и любов — да добиеш по–ясна представа за личността на Бога? За да задълбочиш разбирането си и признателността си към него, може да прочетеш какво е направил и ще направи за тебе.

КАКЪВ Е БОГ? Йехова е по–силен, по–мъдър и по–справедлив от всеки, но най–хубавото му качество е любовта