младежи

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Как да контролирам чувствата си?

Промените в настроението са нормални при младежите, но могат да са и объркващи. Хубавото е, че можеш да разбереш чувствата си и да се научиш да ги контролираш.

АНИМАЦИЯ НА ДЪСКА

Видеоигрите — победител ли си наистина?

Видеоигрите може да са забавни, но крият и рискове. Как да избягваш опасностите и да си истински победител?

Имената на някои от цитираните в този подраздел хора са променени.