младежи

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Как да надвия скуката?

Технологиите ли са решението? От значение ли е нагласата?

УПРАЖНЕНИЯ

Да си направя ли татуировка?

Може ли да си татуирам библейски цитат?

Имената на някои от цитираните в този подраздел хора са променени.