младежи

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Какво е нужно да правя след покръстването? — 1 част: Поддържай духовните си навици

След покръстването поддържай приятелството си с Бога. Продължавай да изучаваш Библията, да се молиш, да споделяш вярванията си и да посещаваш християнските събрания.

УПРАЖНЕНИЯ

Бъди внимателен с алкохола

Това упражнение ще ти помогне да се справяш с натиска да пиеш.

КАКВО КАЗВАТ ВРЪСТНИЦИТЕ ТИ

Мобилните телефони

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Какво да направя, ако ме тормозят?

Имената на някои от цитираните в този подраздел хора са променени.