Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали трябва да се молим на Исус?

Дали трябва да се молим на Исус?

В ЕДНО проучване, проведено наскоро, над 800 младежи от различни религиозни деноминации били запитани дали вярват, че Исус Христос отговаря на молитвите. Повече от 60% били убедени, че отговаря. Едно момиче обаче зачертало името „Исус“ и вместо него написало „Бог“.

Какво е твоето мнение? Към кого трябва да отправяме молитвите си — към Исус или към Бога? * За да намерим отговора, нека първо да разгледаме как Исус учел учениците си да се молят.

ИСУС НИ УЧИ НА КОГО ДА СЕ МОЛИМ

Исус ни показал на кого трябва да се молим чрез думите си и примера си.

Като се молел на небесния си Баща, Исус ни оставил пример, който да следваме

ЧРЕЗ ДУМИТЕ СИ: Веднъж един от учениците на Исус му казал: „Господарю, научи ни как да се молим.“ Той отвърнал: „Когато се молите, казвайте: ‘Татко...’“ (Лука 11:1, 2) Освен това в своята известна Проповед на планината Исус подканил всеки от учениците си да се моли, като казал: „Помоли се на своя Баща.“ Той също ги уверил с думите: „Бог, Вашият Баща, знае от какво се нуждаете, още преди да поискате от него.“ (Матей 6:6, 8) В последната си нощ като човек Исус казал на учениците си: „Каквото и да поискате от Бащата в мое име, той ще ви го даде.“ (Йоан 16:23) Така Исус ни учел да се молим на онзи, който е негов Баща и наш Баща — Йехова Бог. (Йоан 20:17)

ЧРЕЗ ПРИМЕРА СИ: В съгласие с начина, по който учел другите да се молят, самият Исус казал в молитва: „Възхвалявам те пред всички, Татко, Господарю на небето и земята.“ (Лука 10:21) При един друг случай той вдигнал очи към небето и казал: „Татко, благодаря ти, че ме чу.“ (Йоан 11:41) Преди да умре се помолил: „Татко, в твоите ръце предавам духа си.“ (Лука 23:46) Като се молел на небесния си Баща — „Господарят на небето и земята“ — Исус ни оставил пример, който да следваме. (Матей 11:25; 26:41, 42; 1 Йоан 2:6) Така ли ранните му ученици разбирали напътствията му?

НА КОГО СЕ МОЛЕЛИ ПЪРВИТЕ ХРИСТИЯНИ?

Няколко седмици след завръщането на Исус в небето противниците му започнали да тормозят и заплашват неговите ученици. (Деяния 4:18) Разбира се, тези християни се молели за помощ. Но на кого? В Библията се казва, че ‘обединено издигнали глас към Бога’, молейки се той да продължава да им помага „чрез името на [своя] свят служител Исус“. (Деяния 4:24, 30) Следователно учениците на Исус следвали напътствията му относно молитвата. Те не се молели на него, а на Бога.

Години по–късно апостол Павел описал начина, по който той и сътрудниците му се молели. Той споменал на своите събратя християни: „Винаги когато се молим за вас, благодарим на Бога, Бащата на нашия Господар Исус Христос.“ (Колосяни 1:3) Той също подканил другите с думите: „Пейте за Йехова ... като в името на нашия Господар Исус Христос винаги  и за всичко благодарите на нашия Бог и Баща.“ (Ефесяни 5:19, 20) От тези думи разбираме, че Павел насърчавал християните да се молят на своя Бог и Баща за всичко, но разбира се, в името на Исус. (Колосяни 3:17)

Подобно на християните от първи век можем да покажем любовта си към Исус, като следваме неговия съвет относно молитвата. (Йоан 14:15) Ако се молим само и единствено на небесния си Баща, ще се чувстваме като псалмиста, който казал в Псалм 116:1, 2: „Изпълвам се с любов, защото Йехова слуша моя глас ..., ще го призовавам през всичките си дни.“ *

^ абз. 3 Според Писанието Исус не е равен на Бога. За повече информация виж гл. 4 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 11 Ако искаме Бог да слуша молитвите ни, трябва искрено да се стараем да живеем според изискванията му. За повече информация виж гл. 17 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“.