Прескочи към материала

Как можеш да разбереш посланието на Библията?

Как можеш да разбереш посланието на Библията?

Отговорът на Библията

 Самата Библия може да ти помогне да разбереш записаното в нея. Независимо от произхода ти, Божието послание ‘не е прекалено трудно за тебе, нито е много далече от тебе’. (Второзаконие 30:11)

Какво да направиш

  1.   Проявявай правилна нагласа. Гледай на Библията като на Божието слово. Бъди смирен, защото Бог се противопоставя на горделивите. (1 Солунци 2:13; Яков 4:6) Но все пак не вярвай сляпо на всичко — Бог иска да използваш „своите мисловни способности“. (Римляни 12:1, 2)

  2.   Моли се за мъдрост. В Притчи 3:5 пише: „Не се осланяй на своя разум.“ Вместо това моли Бога за мъдрост, за да разбираш Библията. (Яков 1:5)

  3.   Постоянствай. Ще извлечеш по–голяма полза, ако изучаваш Библията редовно, а не само от време на време. (Исус Навиев 1:8)

  4.   Изучавай по теми. Резултатен начин да се запознаеш с ученията на Писанието е да изследваш какво казва Библията по определена тема или въпрос. Започни с по–лесните въпроси и след това продължи с по–дълбоките теми. (Евреи 6:1, 2) Като сравняваш отделните стихове, ще установиш, че дадени откъси от Библията обясняват други, дори и тези откъси да са „трудни за разбиране“. (2 Петър 3:16)

  5.   Приеми помощ. Библията ни подканя да приемем помощ от хората, които я разбират. (Деяния 8:30, 31) Свидетелите на Йехова предлагат безплатна програма за библейско изучаване. Подобно на първите християни, те използват различни стихове от Писанието, или Библията, за да помогнат на другите да разберат какво в действителност учи тя. (Деяния 17:2, 3)

Какво не се изисква

  1.   Голям интелект или образование. Дванайсетте апостоли на Исус разбирали Писанието и помагали на другите да го разбират, макар че някои ги смятали за „неучени и обикновени хора“. (Деяния 4:13)

  2.   Пари. Можеш безплатно да разбереш какво учи Библията. Исус казал на учениците си: „Даром получихте, даром давайте.“ (Матей 10:8)