Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ: ЖЕСТОК ЛИ Е БОГ?

Защо някои смятат, че Бог е жесток?

Защо някои смятат, че Бог е жесток?

КАК би отговорил на въпроса от корицата на това списание? Някои казват, че подобен въпрос е абсурден. Повечето хора днес обаче мислят, че Бог е жесток. Защо?

Мнозина, които са били свидетели на природни бедствия, се питат: „Защо Бог позволява да се случват тези неща? Безразличен ли е към страдащите? Или дори е жесток?“

Други си задават подобни въпроси, когато четат Библията. Например разкази като този за Ной и Потопа ги карат да се питат: „Защо един любещ Бог е причинил смъртта на толкова много хора? Нима е жесток?“

Може би и ти си си задавал такива въпроси. Или ти е било трудно да дадеш отговор на някого, който те е питал това. Какъвто и да е случаят, следните мисли може да са ти от полза.

ЗАЩО МРАЗИМ ЖЕСТОКОСТТА?

Накратко казано, мразим жестокостта, защото имаме чувство за правилно и погрешно. В това отношение сме много различни от животните. Нашият Създател ни е направил „по своя образ“. (Битие 1:27) Какво означава това? Ние имаме способността да отразяваме неговите качества и морални стандарти, чувството му за правилно и погрешно. Помисли върху следното: Щом Бог е вложил в нас чувството за правилно и погрешно и мразим жестокостта, нима това не доказва, че Бог също я мрази?

Библията подкрепя този извод, тъй като в нея Бог ни уверява: „Моите пътища са по–високи от вашите пътища и моите мисли — от вашите мисли.“ (Исаия 55:9) Ако смятаме, че Бог е жесток, не твърдим ли точно обратното, а именно, че нашите пътища са по–високи от Божиите? Несъмнено ще бъде мъдро да се запознаем с повече факти, преди да заемем такава позиция. Може би трябва да си зададем не въпроса дали Бог е жесток, а защо някои от неговите действия изглеждат жестоки. За тази цел нека най–напред разгледаме какво означава някой да е жесток.

Когато наричаме някого жесток, ние му приписваме лоши подбуди. Жесток е този човек, който се радва, че другите страдат, или е безразличен към мъката им. Така че ако един баща наказва сина си, защото се радва той да страда, този баща е жесток. От друга страна, ако го наказва, за да го научи на нещо или да го предпази от вреда, тогава е добър. Подбудите лесно могат да бъдат разбрани погрешно, както може би знаеш, ако някой се е съмнявал в твоите.

Нека обсъдим двете причини, поради които някои смятат, че Бог е жесток — природните бедствия, на които сме свидетели днес, и Божиите присъди, за които четем в Библията. Показват ли фактите, че Бог е жесток?