Прескочи към материала

Лични истории на Свидетели на Йехова

Свидетелите на Йехова се стараят мислите, речта и действията им да са ръководени от Божието Слово, Библията. Разбери как тя е повлияла на техния живот и на живота на хората около тях.

ЛИЧНИ ИСТОРИИ

Експедиция по река Марони

Група от 13 Свидетели предприеха експедиция, за да споделят надеждата от Библията с хората, живеещи в амазонските дъждовни гори на Южна Америка.

ЛИЧНИ ИСТОРИИ

Експедиция по река Марони

Група от 13 Свидетели предприеха експедиция, за да споделят надеждата от Библията с хората, живеещи в амазонските дъждовни гори на Южна Америка.

Библията променя живота