Най–новото

2023-06-02

ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ И СЛУЖБА — УЧЕБНА ТЕТРАДКА

септември-октомври 2023 г.

2023-06-01

СТОЙТЕ БУДНИ!

Главен началник на медицинска служба предупреждава за ефекта на социалните медии върху младите. Какво казва Библията?

Виж три библейски принципа, които могат да помогнат на родителите да предпазят децата си.

2023-05-25

СТОЙТЕ БУДНИ!

Световните разходи за въоръжаване надминават 2 билиона долара. Какво казва Библията?

Библейско пророчество предсказва, че световните сили ще влязат в борба за надмощие, в която ще изразходват огромни финансови ресурси.

2023-05-23

СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ)

август 2023 г.

Този брой съдържа учебните статии от 9 октомври до 5 ноември 2023 г.

2023-05-22

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Псалм 37:4 | „Весели се тъй също в Господа“

Как този псалм ни помага да придобием мъдрост и да станем такива хора, каквито Бог одобрява?

2023-05-22

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Числа 6:24-26 | „Господ да те благослови и да те опази“

Откъде произлиза Аароновата благословия?

2023-05-18

СТОЙТЕ БУДНИ!

Изкуственият интелект — благословия или проклятие?

Библията разкрива защо хората не могат да гарантират, че новите технологии ще се използват само за добро.