Най–новото

2021-05-12

ОТГОВОРИ НА БИБЛЕЙСКИ ВЪПРОСИ

Какво казва Библията за даването на десятъци?

Разликата между това, което казва Библията, и онова, което някои си мислят, че казва, може да те изненада.

2021-05-12

ОТГОВОРИ НА БИБЛЕЙСКИ ВЪПРОСИ

Как изглежда Дяволът?

Дали когато го нарича змей или лъв, Библията описва външността му?

2021-05-12

ОТГОВОРИ НА БИБЛЕЙСКИ ВЪПРОСИ

Коя била Мария Магдалина?

Някои разпространени вярвания за нея не се основават на Библията.

2021-05-11

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Справям ли се с проблемите?

Проблемите са неизбежни. Затова е много важно да се научиш да се справяш с тях, независимо колко са сериозни.

2021-05-11

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Как да се науча да се концентрирам?

Обърни внимание на три ситуации, в които технологиите може да ти пречат да се съсредоточиш, и какво ще ти помогне да си по-концентриран.

2021-05-11

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Римляни 12:2 | „Преобразявайте се чрез обновяването на ума си“

Бог принуждава ли хората да се променят?

2021-05-11

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Йоан 14:6 | „Аз съм пътят и истината, и животът“

Защо човек, който иска да се покланя на Йехова, трябва да признава важната роля на Исус?

2021-05-06

ВЯРА В БОГА

Има ли все още стандарти за правилно и погрешно?

Разгледай две причини защо Божиите морални норми, записани в Библията, са толкова ценни.

2021-05-03

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ

Защитаване на религиозната свобода в малки племена

Когато противниците нарушили правото на Свидетелите на Йехова да се покланят свободно, братята ни веднага се отзовали да помогнат.

2021-05-03

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ

Сателитен канал на Свидетелите на Йехова стига там, където интернет не може

Как братята в Африка, които нямат достъп до интернет, гледат JW Broadcasting?

2021-04-20

СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ)

юли 2021 г.

Този брой съдържа учебните статии от 30 август до 26 септември 2021 г.

2021-04-18

КОНГРЕСИ

Гледай Конгреса за 2021 г.: Вярата дава сила!

Каним те да гледаш тазгодишния тридневен конгрес на Свидетелите на Йехова.