Прескочи към материала

Развиване на вяра в Бога

Защо да вярваш в Бога

Има ли Бог?

Библията отговаря с пет убедителни аргумента.

Опознаване на Бога

Кой е Бог?

Бог има ли име и загрижен ли е за нас?

Какво е Божието име?

Знаеш ли, че Бог има име, което го разкрива по уникален начин?

Можем ли да намерим Бога?

Онова, което не разбираш за Бога, може всъщност да ти помогне да го опознаеш по–добре.

Можеш ли да видиш невидимия Бог?

Научи как да използваш ‘очите на сърцето си’.

Истината за Бога и Исус Христос

Каква е разликата между Йехова Бог и Исус Христос?

Какъв е Бог?

Кои са главните качества на Бога?

Забелязва ли те Бог?

Какво доказва, че Бог се интересува от благополучието ти?

Съчувства ли ти Бог?

Библията ни уверява, че Бог ни забелязва, разбира ни и ни съчувства.

Важността на вярата

Защо се нуждаем от Бога

Разбери как взаимоотношенията с Бога могат да доведат до щастлив и смислен живот.

Какво казва Библията за вярата?

В Библията пише, че „без вяра не е възможно да бъдеш угоден на Бога“. Какво точно представлява вярата? Как можеш да я придобиеш?

Дали вярата и религията са опиум?

Вместо да ни насърчава към сляпа вяра, Библията ни предупреждава, да използваме нашите мисловни способности и да разгледаме доказателствата.

Библейската истина утоли жаждата ми за отговори

Майли Гюндел престанала да вярва в Бога, когато баща ѝ умрял. Как намерила истинската вяра и придобила вътрешен мир?

Изпитания на вярата

Редно ли е да задаваме въпроси на Бога?

Къде можем да намерим удовлетворяващи отговори на важните въпроси свързани с живота? Може ли да питаме Бога?

Защо Бог допуска страданията?

Мнозина се питат защо светът е пълен с омраза и страдания. Библията дава удовлетворяващ и утешителен отговор.

Защо някои смятат, че Бог е жесток?

Мнозина смятат, че Бог е жесток или безразличен. Какво казва Библията?

Приближаване до Бога

Чувстваш ли се близък с Бога?

Милиони хора са убедени, че Бог ги приема за свои приятели.

Как да се приближиш до Бога?

Научи дали Бог слуша всички молитви, как трябва да се молим и какво още можем да правим, за да се приближим до Бога.

Най–великият дар от Бога. Защо е толкова ценен?

Какво прави един подарък по–ценен от друг? Размисълът върху няколко фактора ще ни помогне да задълбочим признателността си за откупа.

Възможно ли е да имаме Божието одобрение?

Ще намерим отговора, ако изследваме примерите на Йов, Лот и Давид, които допуснали сериозни грешки.

Каква полза имаш от Божията любов

Писанието ни помага да градим вяра в Божиите обещания за светло бъдеще.