Прескочи към материала

Защо да се молим в името на Исус?

Защо да се молим в името на Исус?

Отговорът на Библията

Трябва да се молим на Бога в името на Исус, защото това е единственият начин, по който Бог иска да се обръщаме към Него. Исус казал: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 14:6) Освен това Исус уверил верните си апостоли: „Казвам ви самата истина, каквото и да поискате от Бащата в мое име, той ще ви го даде.“ (Йоан 16:23)

Още причини да се молим в името на Исус

  • Почитаме Исус и неговия Баща, Йехова Бог. (Филипяни 2:9–11)

  • Показваме, че гледаме на смъртта на Исус като на мярка за спасение, осигурена от Бога. (Матей 20:28; Деяния 4:12)

  • Признаваме уникалната роля на Исус като Посредник между Бога и хората. (Евреи 7:25)

  • Уважаваме службата на Исус като Първосвещеник, който може да ни помогне да имаме одобрена позиция пред Бога. (Евреи 4:14–16)