Прескочи към материала

Исус Христос

Кой е Исус Христос?

Дали Исус бил просто добър човек?

Защо Исус от Назарет бил най–влиятелният човек, живял някога на земята?

Дали Исус е Всемогъщият Бог?

Какво казал Исус за позицията си спрямо Бога?

Защо Исус е наречен Божият син?

Щом Бог не е имал дете по същия начин като хората, как така Исус е наречен Божи син?

Кой е антихристът?

Предстои ли да се появи, или това вече е станало?

Кой или какво е „Словото на Бога“?

Според употребата си в Библията този израз има повече от едно значение.

Кой е архангел Михаил?

Той има и друго име, с което е много по–известен.

Земният живот на Исус

Кога бил роден Исус?

Разбери защо Коледа се празнува на 25 декември.

Какво казва Библията за Дева Мария?

Подкрепя ли Библията учението за непорочното зачатие?

Кои били „тримата влъхви“? Бог ли изпратил „витлеемската звезда“, за да ги води?

Някои подробности в разказа за раждането на Исус всъщност не се споменават в Библията.

Съществувал ли е Исус според учените?

Научи дали според учените и историците Исус е бил действителна личност.

Достоверен ли е библейският разказ за живота на Исус?

Разгледай някои факти за разказите в евангелията и за най–стария съществуващ препис.

Как изглеждал Исус?

От Библията придобиваме обща представа за външността му.

Дали Исус бил женен? Имал ли братя и сестри?

След като Библията не говори конкретно за семейното положение на Исус, откъде можем да разберем дали бил женен?

Кога били написани евангелията?

Колко време изминало от смъртта на Исус до написването на евангелията?

Смъртта и възкресението на Исус

Защо Исус умрял?

Ако имаме полза от смъртта му, каква точно е тя?

Наистина ли Исус умрял на кръст?

За мнозина кръстът е християнски символ. Трябва ли да го почитаме?

Торинската плащаница: Наистина ли тялото на Исус било увито с нея?

Три важни факта за плащаницата ни помагат да намерим отговора.

С плътско или с духовно тяло възкръснал Исус Христос?

Библията казва, че Исус бил „съживен в дух“. Тогава как учениците му могли да го видят и докоснат след възкресението му?

Ролята на Исус в Божието намерение

В какъв смисъл Исус е наш Спасител?

Защо има нужда Исус да се застъпва за нас? Достатъчно ли е просто да вярваме в него, за да бъдем спасени?

Достатъчна ли е вярата в Исус, за да се спасим?

В Библията се споменават някои, които вярват в Исус, но няма да бъдат спасени. Как е възможно?

Защо да се молим в името на Исус?

Научи как като се молим в името на Исус, почитаме Бащата и проявяваме уважение към Исус.

Как ще дойде Христос?

Видимо ли ще се върне?