Прескочи към материала

Отговори на библейски въпроси

Какво в действителност учи Библията? Избери въпрос от някоя категория.

 

Коя била Мария Магдалина?

Някои разпространени вярвания за нея не се основават на Библията.

Коя била Мария Магдалина?

Някои разпространени вярвания за нея не се основават на Библията.

Исус Христос

Вяра и поклонение

Начин на живот и морал

Изучавай Библията със Свидетелите на Йехова

Защо да изучаваш Библията?

Милиони хора по света са намерили в Библията отговорите на основните житейски въпроси. Искаш ли и ти да ги намериш?

Как протича изучаването на Библията?

Свидетелите на Йехова са известни в целия свят със своите безплатни библейски курсове. Виж как протичат те.

Поискай посещение

Говори със Свидетелите на Йехова по библейска тема или научи повече за нас.