Прескочи към материала

Медицинска информация за лекари

Медицинската литература съдържа многобройни сведения за комплексни медицински и хирургически процедури, извършени успешно без преливането на алогенна цялостна кръв или на основните ѝ съставки. За избягване на кръвопреливане се изисква оптимално използване на медицинските методи за свеждане на кръвозагубата до минимум, съхраняване на автоложната кръв, засилване на хемопоезата и увеличаване на търпимостта към анемия. Този раздел съдържа връзки към внимателно изследвани статии във водещи медицински журнали, които представят доказателства в подкрепа на съхраняването на автоложната кръв и алтернативите на кръвопреливането.

 

Лечение и хирургия

Методи за справяне с кръвозагуба и анемия без преливане на алогенна кръв.

Педиатрия

Методи на лечение на деца и новородени без преливане на алогенна кръв.

Заболявания и състояния

Методи на лечение на конкретни заболявания и състояния без преливане на алогенна кръв.

Биоетика и закон

Етични, правни и социални фактори, които лекарите трябва да вземат под внимание, когато лекуват Свидетели на Йехова.


Избрани статии

Women who decline blood during labour: Review of findings and lessons learnt from 52 years of Confidential Enquiries into maternal mortality in the United Kingdom (1962-2019). (отваря нов прозорец)

Berg L, Dave A, Fernandez N, Brooks B, Madgwick K, Govind A, Yoong W

Източник‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022;271:20-6.

Статията е индексирана‎: PubMed 35131631

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2022.01.028

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35131631/ (отваря нов прозорец)

Eltrombopag added to immunosuppression in severe aplastic anemia. (отваря нов прозорец)

Peffault de Latour R, Kulasekararaj A, Iacobelli S, Terwel SR, Cook R, Griffin M, Halkes CJM, Recher C, Barraco F, Forcade E, Vallejo JC, Drexler B, Mear JB, Smith AE, Angelucci E, Raymakers RAP, de Groot MR, Daguindau E, Nur E, Barcellini W, Russell NH, Terriou L, Iori AP, La Rocca U, Sureda A, Sánchez-Ortega I, Xicoy B, Jarque I, Cavenagh J, Sicre de Fontbrune F, Marotta S, Munir T, Tjon JML, Tavitian S, Praire A, Clement L, Rabian F, Marano L, Hill A, Palmisani E, Muus P, Cacace F, Frieri C, van Lint MT, Passweg JR, Marsh JCW, Socié G, Mufti GJ, Dufour C, Risitano AM; Severe Aplastic Anemia Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation

Източник‎: N Engl J Med 2022;386(1):11-23.

Статията е индексирана‎: PubMed 34986284

DOI‎: 10.1056/NEJMoa2109965

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34986284/ (отваря нов прозорец)

Implementation of a comprehensive patient blood management program for hospitalized patients at a large united states medical center. (отваря нов прозорец)

Warner MA, Schulte PJ, Hanson AC, Madde NR, Burt JM, Higgins AA, Andrijasevic NM, Kreuter JD, Jacob EK, Stubbs JR, Kor DJ

Източник‎: Mayo Clin Proc. 2021;96(12):2980-90.

Статията е индексирана‎: PubMed 34736775

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2021.07.017

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34736775/ (отваря нов прозорец)

Oral is as effective as intravenous tranexamic acid at reducing blood loss in thoracolumbar spinal fusions: a prospective randomized trial. (отваря нов прозорец)

Yu CC, Fidai M, Washington T, Bartol S, Graziano G

Източник‎: Spine 2022;47(2):91-8.

Статията е индексирана‎: PubMed 34224510

DOI‎: 10.1097/BRS.0000000000004157

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34224510/ (отваря нов прозорец)

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (отваря нов прозорец)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Източник‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Статията е индексирана‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (отваря нов прозорец)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (отваря нов прозорец)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Източник‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Статията е индексирана‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (отваря нов прозорец)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (отваря нов прозорец)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Източник‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Статията е индексирана‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (отваря нов прозорец)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (отваря нов прозорец)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Източник‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Статията е индексирана‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (отваря нов прозорец)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (отваря нов прозорец)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Източник‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Статията е индексирана‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (отваря нов прозорец)