Медицинска информация за лекари

Рецензирани статии във водещи медицински журнали с доказателства в подкрепа на медицинските стратегии за справяне с различни медицински и хирургични случаи без преливане на алогенна кръв.

 

Свържи се с нас