Прескочи към материала

Медицинска информация за лекари

Медицинската литература съдържа многобройни сведения за комплексни медицински и хирургически процедури, извършени успешно без преливането на алогенна цялостна кръв или на основните ѝ съставки. За избягване на кръвопреливане се изисква оптимално използване на медицинските методи за свеждане на кръвозагубата до минимум, съхраняване на автоложната кръв, засилване на хемопоезата и увеличаване на търпимостта към анемия. Този раздел съдържа връзки към внимателно изследвани статии във водещи медицински журнали, които представят доказателства в подкрепа на съхраняването на автоложната кръв и алтернативите на кръвопреливането.

 

Лечение и хирургия

Методи за справяне с кръвозагуба и анемия без преливане на алогенна кръв.

Педиатрия

Методи на лечение на деца и новородени без преливане на алогенна кръв.

Заболявания и състояния

Методи на лечение на конкретни заболявания и състояния без преливане на алогенна кръв.

Биоетика и закон

Етични, правни и социални фактори, които лекарите трябва да вземат под внимание, когато лекуват Свидетели на Йехова.


Избрани статии

Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. (opens new window)

DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, Thirman MJ, Garcia JS, Wei AH, Konopleva M, Döhner H, Letai A, Fenaux P, Koller E, Havelange V, Leber B, Esteve J, Wang J, Pejsa V, Hájek R, Porkka K, Illés Á, Lavie D, Lemoli RM, Yamamoto K, Yoon SS, Jang JH, Yeh SP, Turgut M, Hong WJ, Zhou Y, Potluri J, Pratz KW

Източник‎: N Engl J Med 2020;383(7):617-29.

Статията е индексирана‎: PubMed 32786187

DOI‎: 10.1056/NEJMoa2012971

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32786187 (opens new window)

Erythropoietin prevents necrotizing enterocolitis in very preterm infants: a randomized controlled trial. (opens new window)

Wang Y, Song J, Sun H, Xu F, Li K, Nie C, Zhang X, Peng X, Xia L, Shen Z, Yuan X, Zhang S, Ding X, Zhang Y, Kang W, Qian L, Zhou W, Wang X, Cheng X, Zhu C

Източник‎: J Transl Med 2020;18(1):308.

Статията е индексирана‎: PubMed 32771013

DOI‎: 10.1186/s12967-020-02459-w

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32771013 (opens new window)

Pancreatic resections in patients who refuse blood transfusions. The application of a perioperative protocol for a true bloodless surgery. (opens new window)

De Bellis M, Girelli D, Ruzzenente A, Bagante F, Ziello R, Campagnaro T, Conci S, Nifosì F, Guglielmi A, Iacono C

Източник‎: Pancreatology 2020;20(7):1550-7.

Статията е индексирана‎: PubMed 32950387

DOI‎: 10.1016/j.pan.2020.08.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32950387 (opens new window)

Asanguineous cardiopulmonary bypass in infants: impact on postoperative mortality and morbidity. (opens new window)

Murin P, Boettcher W, Ozaki S, Wloch A, Cho MY, Redlin M, Miera O, Sinzobahamvya N, Photiadis J

Източник‎: Thorac Cardiovasc Surg 2020;68(1):59-67.

Статията е индексирана‎: PubMed 30602177

DOI‎: 10.1055/s-0038-1676789

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30602177 (opens new window)

Preoperative correction of anemia to allow a 3000 ml blood loss without transfusion in a Jehovah's Witness presenting for explantation of an infected hip joint prosthesis: a case report. (opens new window)

Perez-Chrzanowska H, Cruz Pardos A, Burgueño Gonzalez MD, Gomez Barrena E

Източник‎: A A Pract 2020;14(6):e01196.

Статията е индексирана‎: PubMed 32784312

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000001196

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32784312 (opens new window)

Venetoclax plus LDAC for newly diagnosed AML ineligible for intensive chemotherapy: a phase 3 randomized placebo-controlled trial. (opens new window)

Wei AH, Montesinos P, Ivanov V, DiNardo CD, Novak J, Laribi K, Kim I, Stevens DA, Fiedler W, Pagoni M, Samoilova O, Hu Y, Anagnostopoulos A, Bergeron J, Hou JZ, Murthy V, Yamauchi T, McDonald A, Chyla B, Gopalakrishnan S, Jiang Q, Mendes W, Hayslip J, Panayiotidis P

Източник‎: Blood 2020;135(24):2137-45.

Статията е индексирана‎: PubMed 32219442

DOI‎: 10.1182/blood.2020004856

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219442 (opens new window)

Efficacy of quadruple treatment on different types of pre-operative anaemia: secondary analysis of a randomised controlled trial. (opens new window)

Rössler J, Hegemann I, Schoenrath F, Seifert B, Kaserer A, Spahn GH, Falk V, Spahn DR

Източник‎: Anaesthesia 2020;75(8):1039-49.

Статията е индексирана‎: PubMed 32342498

DOI‎: 10.1111/anae.15062

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32342498 (opens new window)

Treatment of acute leukaemia in adult Jehovah's Witnesses. (opens new window)

El Chaer F, Ballen KK

Източник‎: Br J Haematol 2020;190(5):696-707.

Статията е индексирана‎: PubMed 31693175

DOI‎: 10.1111/bjh.16284

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31693175 (opens new window)

Effect of high-dose erythropoietin on blood transfusions in extremely low gestational age neonates: post hoc analysis of a randomized clinical trial. (opens new window)

Juul SE, Vu PT, Comstock BA, Wadhawan R, Mayock DE, Courtney SE, Robinson T, Ahmad KA, Bendel-Stenzel E, Baserga M, LaGamma EF, Downey LC, O'Shea M, Rao R, Fahim N, Lampland A, Frantz ID 3rd, Khan J, Weiss M, Gilmore MM, Ohls R, Srinivasan N, Perez JE, McKay V, Heagerty PJ; Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial Consortium

Източник‎: JAMA Pediatr 2020;174(10):933-43.

Статията е индексирана‎: PubMed 32804205

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2020.2271

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32804205 (opens new window)