Прескочи към материала

Лечение и хирургия

Методи за справяне с кръвозагуба и анемия без преливане на алогенна кръв.

Педиатрия

Методи на лечение на деца и новородени без преливане на алогенна кръв.

Заболявания и състояния

Методи на лечение на конкретни заболявания и състояния без преливане на алогенна кръв.

Биоетика и закон

Етични, правни и социални фактори, които лекарите трябва да вземат под внимание, когато лекуват Свидетели на Йехова.


Избрани статии

Romiplostim treatment of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Soff GA, Miao Y, Bendheim G, Batista J, Mones JV, Parameswaran R, Wilkins CR, Devlin SM, Abou-Alfa GK, Cercek A, Kemeny NE, Sarasohn DM, Mantha S

Източник‎: J Clin Oncol 2019;37(31):2892-8.

Статията е индексирана‎: PubMed 31545663

DOI‎: 10.1200/JCO.18.01931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31545663

Effect of low-dose supplementation of arginine vasopressin on need for blood product transfusions in patients with trauma and hemorrhagic shock: a randomized clinical trial.

Sims CA, Holena D, Kim P, Pascual J, Smith B, Martin N, Seamon M, Shiroff A, Raza S, Kaplan L, Grill E, Zimmerman N, Mason C, Abella B, Reilly P

Източник‎: JAMA Surg 2019;154(11):994-1003.

Статията е индексирана‎: PubMed 31461138

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2019.2884

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31461138

Reducing blood transfusion in aortic surgery: a novel approach.

Birla R, Nawaytou O, Shaw M, Jackson A, Mills K, Kuduvalli M, Field M, Agarwal S

Източник‎: Ann Thorac Surg 2019;108(5):1369-75.

Статията е индексирана‎: PubMed 31255616

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2019.04.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31255616

Impact of a patient blood management monitoring and feedback programme on allogeneic blood transfusions and related costs.

Kaserer A, Rössler J, Braun J, Farokhzad F, Pape HC, Dutkowski P, Plass A, Horisberger T, Volbracht J, Manz MG, Spahn DR

Източник‎: Anaesthesia 2019;74(12):1534-41.

Статията е индексирана‎: PubMed 31448406

DOI‎: 10.1111/anae.14816

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31448406

Use of a fibrin sealant within a blood-saving protocol in patients undergoing revision hip arthroplasty: effects on post-operative blood transfusion and healthcare-related cost analysis.

Scardino M, Martorelli F, D'Amato T, Fenocchio G, Simili V, Grappiolo G, Di Matteo B, Kon E, Lagioia M

Източник‎: Int Orthop 2019;43(12):2707-14.

Статията е индексирана‎: PubMed 30671601

DOI‎: 10.1007/s00264-019-04291-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30671601

Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial.

CRASH-3 Trial Collaborators

Източник‎: Lancet 2019;394(10210):1713-23.

Статията е индексирана‎: PubMed 31623894

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(19)32233-0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31623894

The pillars of patient blood management: key to successful implementation.

Sullivan HC, Roback JD

Източник‎: Transfusion 2019;59(9):2763-7.

Статията е индексирана‎: PubMed 31483881

DOI‎: 10.1111/trf.15464

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31483881

Impact of autologous blood transfusion on survival and recurrence among patients undergoing partial hepatectomy for colorectal cancer liver metastases.

Kang R, Seath BE, Huang V, Barth RJ Jr

Източник‎: J Am Coll Surg 2019;228(6):902-8.

Статията е индексирана‎: PubMed 30448300

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2018.10.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30448300

Impact of intraoperative high-volume autologous blood collection on allogeneic transfusion during and after cardiac surgery: a propensity score matched analysis.

Henderson RA, Mazzeffi MA, Strauss ER, Williams B, Wipfli C, Dawood M, Taylor BS, Tanaka KA

Източник‎: Transfusion 2019;59(6):2023-9.

Статията е индексирана‎: PubMed 30882929

DOI‎: 10.1111/trf.15253

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30882929


Медицинският раздел на сайта jw.org е замислен като информационен ресурс главно за лекари и други здравни специалисти. Този раздел не предлага медицински съвети, нито препоръчва определено лечение и не замества квалифицираните медицински лица. Медицинската литература, която се посочва, не е издадена от Свидетелите на Йехова, но разглежда алтернативи на кръвопреливането, които може да се вземат под внимание. Всяко квалифицирано медицинско лице има отговорността да е в крак с новата информация, да обсъжда различните възможности за лечение и да помага на пациентите си да направят избор съобразно техните заболявания, желания, ценности и вярвания. Не всички посочени практики са подходящи или приемливи за всички пациенти.

Към пациентите: Винаги се допитвайте до своя лекар или до друго квалифицирано медицинско лице във връзка със заболяване или избор на лечение. Говори с лекар, ако смяташ, че си болен.

Използването на този уебсайт е обвързано с условията му за ползване.