Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Лечение и хирургия

Методи за справяне с кръвозагуба и анемия без преливане на алогенна кръв.

Педиатрия

Методи на лечение на деца и новородени без преливане на алогенна кръв.

Заболявания и състояния

Методи на лечение на конкретни заболявания и състояния без преливане на алогенна кръв.

Биоетика и закон

Етични, правни и социални фактори, които лекарите трябва да вземат под внимание, когато лекуват Свидетели на Йехова.


Избрани статии

An international consensus statement on the management of postoperative anaemia after major surgical procedures.

Muñoz M, Acheson AG, Bisbe E, Butcher A, Gómez-Ramírez S, Khalafallah AA, Kehlet H, Kietaibl S, Liumbruno GM, Meybohm P, Rao Baikady R, Shander A, So-Osman C, Spahn DR, Klein AA

Източник‎: Anaesthesia 2018;73(11):1418-31.

Статията е индексирана‎: PubMed 30062700

DOI‎: 10.1111/anae.14358

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30062700

Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose in pregnancy.

Froessler B, Gajic T, Dekker G, Hodyl NA

Източник‎: Arch Gynecol Obstet 2018;298(1):75-82.

Статията е индексирана‎: PubMed 29740690

DOI‎: 10.1007/s00404-018-4782-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29740690

Association of Anaesthetists guidelines: cell salvage for peri-operative blood conservation 2018.

Klein AA, Bailey CR, Charlton AJ, Evans E, Guckian-Fisher M, McCrossan R, Nimmo AF, Payne S, Shreeve K, Smith J, Torella F

Източник‎: Anaesthesia 2018;73(9):1141-50.

Статията е индексирана‎: PubMed 29989144

DOI‎: 10.1111/anae.14331

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29989144

Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Odutayo A, Desborough MJ, Trivella M, Stanley AJ, Dorée C, Collins GS, Hopewell S, Brunskill SJ, Kahan BC, Logan RF, Barkun AN, Murphy MF, Jairath V

Източник‎: Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(5):354-60.

Статията е индексирана‎: PubMed 28397699

DOI‎: 10.1016/S2468-1253(17)30054-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397699

Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis.

Gallos ID, Williams HM, Price MJ, Merriel A, Gee H, Lissauer D, Moorthy V, Tobias A, Deeks JJ, Widmer M, Tunçalp Ö, Gulmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Coomarasamy A

Източник‎: Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD011689.

Статията е индексирана‎: PubMed 29693726

DOI‎: 10.1002/14651858.CD011689.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29693726

Comprehensive blood conservation program in a new congenital cardiac surgical program allows bloodless surgery for the Jehovah Witness and a reduction for all patients.

Olshove V, Berndsen N, Sivarajan V, Nawathe P, Phillips A

Източник‎: Perfusion 2018;33(3):194-202.

Статията е индексирана‎: PubMed 28985692

DOI‎: 10.1177/0267659117733810

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985692

The efficacy of pre-operative preparation with intravenous iron and/or erythropoietin in anaemic patients undergoing orthopaedic surgery: an observational study.

Heschl M, Gombotz H, Haslinger-Eisterer B, Hofmann A, Böhler N, Meier J

Източник‎: Eur J Anaesthesiol 2018;35(4):289-97.

Статията е индексирана‎: PubMed 29303906

DOI‎: 10.1097/EJA.0000000000000752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303906

A single center experience with romiplostim for the management of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Miao J, Leblebjian H, Scullion B, Parnes A

Източник‎: Am J Hematol 2018;93(4):E86-E88.

Статията е индексирана‎: PubMed 29274130

DOI‎: 10.1002/ajh.25022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29274130


Медицинският раздел на сайта jw.org е замислен като информационен ресурс главно за лекари и други здравни специалисти. Този раздел не предлага медицински съвети, нито препоръчва определено лечение и не замества квалифицираните медицински лица. Медицинската литература, която се посочва, не е издадена от Свидетелите на Йехова, но разглежда алтернативи на кръвопреливането, които може да се вземат под внимание. Всяко квалифицирано медицинско лице има отговорността да е в крак с новата информация, да обсъжда различните възможности за лечение и да помага на пациентите си да направят избор съобразно техните заболявания, желания, ценности и вярвания. Не всички посочени практики са подходящи или приемливи за всички пациенти.

Към пациентите: Винаги се допитвайте до своя лекар или до друго квалифицирано медицинско лице във връзка със заболяване или избор на лечение. Говори с лекар, ако смяташ, че си болен.

Използването на този уебсайт е обвързано с условията му за ползване.