Прескочи към материала

Прескочи към подменюто

Свидетели на Йехова

български

Лечение и хирургия

Методи за справяне с кръвозагуба и анемия без преливане на алогенна кръв.

Педиатрия

Методи на лечение на деца и новородени без преливане на алогенна кръв.

Заболявания и състояния

Методи на лечение на конкретни заболявания и състояния без преливане на алогенна кръв.

Биоетика и закон

Етични, правни и социални фактори, които лекарите трябва да вземат под внимание, когато лекуват Свидетели на Йехова.


Избрани статии

Romiplostim for therapy-related thrombocytopenia in pediatric malignancies.

Jacobson AE, Shah N, Setty BA

Източник‎: Pediatr Blood Cancer 2017;64(8).

Статията е индексирана‎: PubMed 28150377

DOI‎: 10.1002/pbc.26473

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150377

Outcomes using a conservative versus liberal red blood cell transfusion strategy in infants requiring cardiac operation.

Cholette JM, Swartz MF, Rubenstein J, Henrichs KF, Wang H, Powers KS, Daugherty LE, Alfieris GM, Gensini F, Blumberg N

Източник‎: Ann Thorac Surg 2017;103(1):206-14.

Статията е индексирана‎: PubMed 27496630

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2016.05.049

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27496630

Tranexamic acid in patients undergoing coronary-artery surgery.

Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, Cooper DJ, Marasco S, McNeil J, Bussières JS, McGuinness S, Byrne K, Chan MT, Landoni G, Wallace S, ATACAS Investigators of the ANZCA Clinical Trials Network

Източник‎: N Engl J Med 2017;376(2):136-48.

Статията е индексирана‎: PubMed 27774838

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1606424

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774838

Efficacy of intraoperative cell salvage in decreasing perioperative blood transfusion rates in first-time cardiac surgery patients: a retrospective study.

Côté CL, Yip AM, MacLeod JB, O'Reilly B, Murray J, Ouzounian M, Brown CD, Forgie R, Pelletier MP, Hassan A

Източник‎: Can J Surg 2016;59(5):330-6.

Статията е индексирана‎: PubMed 27668331

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27668331

"Bloodless" neurosurgery among Jehovah's Witnesses: a comparison with matched concurrent controls.

Hardesty DA, Doerfler S, Sandhu S, Whitmore RG, Ford P, Rushton S, LeRoux PD

Източник‎: World Neurosurg 2017;97:132-9.

Статията е индексирана‎: PubMed 27641256

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2016.09.028

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641256

Perioperative management of a child with hypoplastic left heart syndrome of the Jehovah's Witness faith presenting for hybrid comprehensive stage II procedure.

Karuppiah S, Mckee C, Hodge A, Galantowicz M, Tobias J, Naguib A

Източник‎: J Extra Corpor Technol 2016;48(3):141-7.

Статията е индексирана‎: PubMed 27729708

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27729708

Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiary-care hospitals.

Leahy MF, Hofmann A, Towler S, Trentino KM, Burrows SA, Swain SG, Hamdorf J, Gallagher T, Koay A, Geelhoed GC, Farmer SL

Източник‎: Transfusion 2017;57(6):1347-58.

Статията е индексирана‎: PubMed 28150313

DOI‎: 10.1111/trf.14006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150313

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

Източник‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

Статията е индексирана‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716


Медицинският раздел на сайта jw.org е замислен като информационен ресурс главно за лекари и други здравни специалисти. Този раздел не предлага медицински съвети, нито препоръчва определено лечение и не замества квалифицираните медицински лица. Медицинската литература, която се посочва, не е издадена от Свидетелите на Йехова, но разглежда алтернативи на кръвопреливането, които може да се вземат под внимание. Всяко квалифицирано медицинско лице има отговорността да е в крак с новата информация, да обсъжда различните възможности за лечение и да помага на пациентите си да направят избор съобразно техните заболявания, желания, ценности и вярвания. Не всички посочени практики са подходящи или приемливи за всички пациенти.

Към пациентите: Винаги се допитвайте до своя лекар или до друго квалифицирано медицинско лице във връзка със заболяване или избор на лечение. Говори с лекар, ако смяташ, че си болен.

Използването на този уебсайт е обвързано с условията му за ползване.