Библията предлага най–добрите съвети по редица трудни житейски въпроси. През историята тя се е доказала като изключителна книга. От този раздел ще разбереш защо можеш да се довериш на Библията, каква полза можеш да имаш от нея и колко е практична. (2 Тимотей 3:16, 17)