деца

Стани приятел на Йехова (песни)

ВИЖ ВСИЧКИ

Давид — пример за мене

От ранна възраст Давид се приближавал до Йехова и му се доверявал и продължил да го прави през целия си живот.

СТАНИ ПРИЯТЕЛ НА ЙЕХОВА

ВИЖ ВСИЧКИ

Не се отказвай

Как се чувстваш, когато хората не искат да чуят добрата новина? Виж какво правят Стефчо и Лили в такава ситуация.