Йоан 16:1-33

16  Казах ви това, за да не съгрешите*.+  Ще ви отлъчват от синагогите.+ Дори ще дойде час, когато всеки, който ви убие, ще си мисли, че принася свята служба на Бога.+  Но те ще правят това, защото не познават нито Бащата, нито мене.+  А аз ви казвам тези неща, та когато дойде часът им, да си спомните, че съм ви ги казал.+ Не ви казах тези неща в началото, защото бях с вас.  Сега обаче отивам при онзи, който ме изпрати,+ а никой от вас не ме пита ‘Къде отиваш?’.  Но заради нещата, които ви казах, сърцата ви се изпълниха с мъка.+  Въпреки всичко ви казвам истината: за ваше добро си отивам. Защото ако не си отида, помощникът*+ няма да дойде при вас, но ако си отида, ще го изпратя при вас.  И когато дойде, той ще представи пред света убедителни доказателства за грях, за праведност и за съдене:+  първо за грях,+ защото не вярват в мене,+ 10  после за праведност,+ защото отивам при Бащата и няма да ме видите повече, 11  и още за съдене,+ защото владетелят на този свят е предаден на съд.+ 12  Още много неща имам да ви казвам, но сега не сте в състояние да ги разберете.+ 13  А когато той*, духът на истината,+ дойде, ще ви води в цялата истина, защото няма да говори от себе си, а ще говори, каквото чуе, и ще ви извести бъдещите неща.+ 14  Той ще ме прослави,+ защото ще ви извести онова, което ще получи от мене.+ 15  Всички неща, които са на Бащата, са и мои.+ Именно затова казах, че той ви известява онова, което получава от мене. 16  Още малко и няма да ме видите повече,+ и след още малко ще ме видите.“ 17  Тогава някои от учениците му се питаха помежду си: „Какво означава това, което ни казва той, ‘Още малко и няма да ме видите, и след още малко ще ме видите’ и ‘защото отивам при Бащата’?“ 18  Затова си казваха: „Какво иска да каже с това ‘още малко’? Не знаем за какво говори.“ 19  Исус знаеше,+ че искат да го питат за това, и им каза: „Заради думите ми ‘Още малко и няма да ме видите, и след още малко ще ме видите’ ли се питате помежду си? 20  Казвам ви самата истина, вие ще плачете и ще скърбите, а светът ще се радва, вие ще тъжите,+ но тъгата ви ще се превърне в радост.+ 21  Когато жената ражда, се мъчи, защото е дошъл часът ѝ,+ но когато роди детето, забравя за трудностите заради радостта, че един човек е дошъл на света. 22  Така и вие изпитвате мъка сега, но ще ви видя отново и сърцата ви ще се радват,+ и никой няма да ви отнеме радостта. 23  И в онзи ден+ няма да ме питате за нищо. Казвам ви самата истина, каквото и да поискате от Бащата+ в мое име, той ще ви го даде.+ 24  Досега не сте искали нищо в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.+ 25  Казах ви тези неща чрез сравнения.+ Идва часът, когато вече няма да ви говоря чрез сравнения, но открито ще ви говоря за Бащата. 26  В онзи ден ще искате в мое име. Не ви казвам, че аз ще моля Бащата за вас. 27  Защото самият Баща ви обича, понеже вие ме обичате+ и вярвате, че излязох от Бащата като негов представител.+ 28  Аз излязох от Бащата и дойдох в света. И ето, напускам света и отивам при Бащата.“+ 29  Учениците му казаха: „Ето, сега говориш открито и не използваш сравнения. 30  Сега знаем, че ти знаеш всичко+ и че не е необходимо някой да те разпитва.+ Поради това вярваме, че си излязъл от Бога.“+ 31  Исус им отговори: „Вярвате ли сега? 32  Ето, идва часът — дори е дошъл вече, — когато всички вие ще се разпръснете по домовете си+ и ще ме оставите сам. Но въпреки това не съм сам, защото Бащата е с мене.+ 33  Казах ви тези неща, та чрез мене да имате мир.+ В света срещате трудности, но не се бойте! Аз победих света.“+

Бележки под линия

Буквално: „да не се препънете“.
Или: „утешителят“.
Отнася се за помощника от 7 стих.