Когато имаме проблеми, може да си мислим, че щастието и душевният мир са непостижими. Библията обаче е помогнала на много хора да се справят с ежедневния натиск, да намалят физическото и емоционалното натоварване и да намерят смисъл в живота. Тя може да помогне и на тебе.