Прескочи към материала

Мир и щастие

Когато имаме проблеми, може да си мислим, че щастието и душевният мир са непостижими. Библията обаче е помогнала на много хора да се справят с ежедневния натиск, да намалят физическото и емоционалното натоварване и да намерят смисъл в живота. Тя може да помогне и на тебе.

ПРОБУДЕТЕ СЕ!

Три неща, които не се купуват с пари

Някои неща можем да си купим с пари, но най–голямото удовлетворение произлиза от онова, което не можем да се купи с пари.

ПРОБУДЕТЕ СЕ!

Три неща, които не се купуват с пари

Някои неща можем да си купим с пари, но най–голямото удовлетворение произлиза от онова, което не можем да се купи с пари.

Справяне с трагедия

Физическо и психическо здраве

Работа и пари

Човешки отношения

Навици и зависимости

Библията променя живота

Хора с различен произход обясняват как са намерили смисъл в живота и сега се радват на добри отношения с Бога.

Можеш да имаш щастливо семейство

Можеш да имаш щастлив семеен живот, като прилагаш библейските принципи.

Изучавай Библията със Свидетелите на Йехова

Защо да изучаваш Библията?

Милиони хора по света са намерили в Библията отговорите на основните житейски въпроси. Искаш ли и ти да ги намериш?

Как протича изучаването на Библията?

Свидетелите на Йехова са известни в целия свят със своите безплатни библейски курсове. Виж как протичат те.

Поискай посещение

Говори със Свидетелите на Йехова по библейска тема или научи повече за нас.