Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Как да устоявам на изкушенията?

Как да устоявам на изкушенията?

 Апостол Павел писал: „Когато искам да върша онова, което е правилно, при мене се оказва онова, което е лошо.“ (Римляни 7:21) Изпитвал ли си нещо подобно? Ако да, тази статия може да ти помогне да устояваш на погрешните желания.

 Какво трябва да знаеш

 Изкушенията и натискът от околните често вървят ръка за ръка. Всъщност в Библията се казва, че „общуването с лоши приятели разваля добрите навици“. (1 Коринтяни 15:33) Натискът от връстниците ти и влиянието на интернет и телевизията може да породят в тебе желание да направиш нещо погрешно и дори да те накарат „да следваш множеството в злите му замисли“. (Изход 23:2)

 „Заради натиска да си харесван и приет от другите, може да започнеш да постъпваш като тях, само и само да спечелиш одобрението им.“ (Джереми)

 Помисли върху следното: Защо може да е по-трудно да устояваш на изкушенията, ако си прекалено загрижен какво мислят другите за тебе? (Притчи 29:25)

 Извод: Не позволявай на натиска от околните да те накара да направиш компромис със стандартите си.

 Какво можеш да направиш

 Бъди наясно с убежденията си. Ако не знаеш в какво вярваш, може да станеш като марионетка в ръцете на другите. По-добре е да следваш библейския съвет: „Уверявайте се във всички неща, дръжте се здраво за онова, което е добро.“ (1 Солунци 5:21) Колкото по-сигурен си в убежденията си, толкова по-лесно ще ти е да се придържаш към тях и да устояваш на изкушението да ги пренебрегнеш.

 Помисли върху следното: Защо вярваш, че да живееш според Божиите морални стандарти, е за твое добро?

 „Забелязала съм, че когато оставам вярна на принципите си и не се поддавам на изкушенията, другите ме уважават повече.“ (Кимбърли)

 Библейски пример за подражание: Даниил. Той вероятно още бил младеж, когато „решил в сърцето си“ да се подчинява на Божиите заповеди. (Даниил 1:8)

Ако не знаеш в какво вярваш, може да станеш като марионетка в ръцете на другите

 Бъди наясно със слабостите си. В Библията пише за „желанията, присъщи на младостта“ — желания, които са особено силни в тази възраст. (2 Тимотей 2:22) В тях се включват не само сексуалните подтици, но и желанието да си приет от другите и да си независим още преди да си готов за това.

 Помисли върху следното: Библията казва, че „всеки е изпитван, като бива теглен и примамван от собственото си желание“. (Яков 1:14) Кое желание е най-примамливо за тебе?

 „Бъди честен със себе си относно нещата, които те изкушават най-много. Проучи как да се бориш с тях и си запиши съвети, които искаш да приложиш. Така, когато се появи изкушението, ще знаеш как да действаш, за да устоиш.“ (Силвия)

 Библейски пример за подражание: Давид. Понякога той се поддавал на натиска от околните и дори на собствените си желания. Давид обаче се учил от грешките си и се стараел да не ги повтаря. Той се молел на Йехова с думите: „Създай чисто сърце в мене, Боже, и вложи в мене нов, непоколебим дух!“ (Псалм 51:10)

 Поеми контрол над ситуацията. Библията казва: „Не позволявай да те победи злото.“ (Римляни 12:21) Това означава, че можеш да се пребориш с изкушението. От тебе зависи дали ще постъпиш правилно.

 Помисли върху следното: Как можеш да поемеш контрол над ситуацията и да постъпиш правилно, когато се изкушаваш да направиш нещо погрешно?

 „Мисля за това как ще се чувствам, ако се поддам на изкушението. Ще ми бъде ли приятно? Може би, но само за кратко. А как ще се чувствам след време? Ужасно! Заслужава ли си тогава да го направя? Не!“ (София)

 Библейски пример за подражание: Павел. Макар да признавал, че има лоши склонности, той ги контролирал. Павел писал: „Бия с юмруци тялото си и го владея като свой роб.“ (1 Коринтяни 9:27)

 Извод: Ти решаваш как ще постъпиш, когато си изправен пред изкушение.

 Помни, че изкушенията са временни. Мелиса, която е на 20 години, казва: „Много от нещата, които ме изкушаваха в гимназията, сега ми се виждат незначителни. Това ме уверява, че настоящите изкушения също ще отминат и че един ден ще се обърна назад и ще знам, че съм постъпила добре, като съм устояла.“