Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Сигурно обещание за живот без страдания

Сигурно обещание за живот без страдания

„[Бог] ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:4)

МОЖЕМ ли да имаме доверие на това стоплящо сърцето обещание? Обърни внимание на едно от първите предупреждения, отправени към хората. Бог казал на Адам, че ако прояви неподчинение, ‘непременно ще умре’. (Битие 2:17) И наистина станало точно както Бог бил казал. Този случай, а също смъртта и страданията, които хората наследили, са доказателство, че можем да се доверим на Бога. Имаме ли основание да се съмняваме в изпълнението на неговото обещание да възстанови съвършените условия на земята?

Припомни си също качествата на Бога, които обсъдихме в предишната статия. Желанието ни да премахнем страданията е отражение на Божието състрадание, любов и справедливост. Освен това световните събития и преобладаващият начин на мислене днес са доказателство, че времето, в което Бог ще действа, наближава бързо. (Виж блока  „Кога ще стане това?“.)

Защо Йехова Бог е единственият, който може да премахне страданията? Обърни внимание как той, посредством своя Син Исус, е взел мерки да премахне причините за страданията.

Личен избор.

Нашият прародител Адам направил погрешен избор, който донесъл тежки последствия на всички негови потомци. Апостол Павел писал: „Цялото създание заедно стене и страда.“ (Римляни 8:22) Божието разрешение на проблема е справедливо, изключително милостиво и забележително просто. В Римляни 6:23 се обяснява: „Заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот чрез Христос Исус, нашият Господар.“

Съвършеният човек Исус не извършил никакъв грях. Смъртта му на мъченически стълб осигурила основата за освобождението на послушните хора от проклятието на греха и смъртта. Пред нас стои надеждата за вечен живот в свят, в който няма да имаме склонността да вземаме погрешни решения. Освен това няма да съществуват хора, които съзнателно да причиняват страдания на другите, тъй като „онези, които вършат зло, ще бъдат унищожени“. (Псалм 37:9)

Случайни събития и несъвършенство.

Назначеният от Бога Цар Исус Христос има власт над природните сили. Веднъж, когато Исус и неговите апостоли били в рибарска лодка, ‘излязла много силна буря и вълните непрестанно заливали лодката, така че тя едва не потънала’. Когато го помолили за помощ, Исус ‘станал, смъмрил вятъра и казал на езерото: „Тихо! Спри!“ И вятърът утихнал, и настъпила голяма тишина’.  Апостолите били смаяни и казали: „Дори вятърът и езерото му се подчиняват.“ (Марко 4:37–41)

Под управлението на Исус послушното човечество „ще живее в безопасност и спокойствие, без да се страхува от бедствие“. (Притчи 1:33) В това се включват и природните бедствия. Също така лошото стопанисване на земята, некачественото строителство, пренебрегването на предупрежденията на природата, както и други човешки грешки ще останат в миналото. Повече никой няма да страда поради факта, че се е оказал на неподходящото място в неподходящото време.

Когато бил на земята, Исус разкрил друг аспект на своето управление, чрез който ще премахне страданията, причинени от непредвидени случаи. Той казал: „Аз съм възкресението и животът.“ (Йоан 11:25) Наистина, Исус има силата и желанието да върне към живот милиони хора, умрели при природни бедствия. Надеждно ли е това обещание? Исус укрепил доверието ни в себе си, като извършвал възкресения, докато бил на земята. Три от тях са записани в Библията. (Марко 5:38–43; Лука 7:11–15; Йоан 11:38–44)

„Владетелят на този свят.“

Христос Исус е назначен от Бога „да унищожи ... онзи, който може да причинява смърт, тоест Дявола“. (Евреи 2:14) Исус заявил: „Този свят е подложен на съд, сега владетелят на този свят ще бъде изгонен.“ (Йоан 12:31) Той ще „унищожи делата на Дявола“, като премахне влиянието му върху света. (1 Йоан 3:8) Представи си колко различно ще е човешкото общество, когато духът на алчност, корупция и егоизъм, разпространяван от Дявола, изчезне!