Прескочи към материала

Какво казва Библията за природните бедствия?

Какво казва Библията за природните бедствия?

Отговорът на Библията

Бог не причинява днешните природни бедствия и съвсем не му е безразлично какво се случва с хората, засегнати от тях. Божието Царство ще сложи край на природните катастрофи и на всички останали неща, които носят страдания на хората. Междувременно Бог дава утеха на пострадалите при бедствие. (2 Коринтяни 1:3)

 Защо можем да сме сигурни, че природните бедствия не са наказание от Бога?

От Библията разбираме, че бедствията се различават значително от начина, по който Бог използва природните сили.

  • Природните бедствия убиват и осакатяват както лошите, така и добрите. За разлика от това Библията показва, че Бог наказва само лошите хора. Например, когато унищожил древните градове Содом и Гомор, той пощадил добрия Лот и двете му дъщери. (Битие 19:29, 30) Бог видял какво е сърцето на всеки човек и погубил само хората, които били зли в неговите очи. (Битие 18:23–32; 1 Царе 16:7)

  • Природните бедствия обикновено връхлитат без предупреждение. За разлика от това Бог предупреждавал злите, преди да използва природните сили срещу тях. Хората, които се вслушали в предупрежденията, могли да избегнат бедствието. (Битие 7:1–5; Матей 24:38, 39)

  • Хората донякъде допринасят за природните бедствия. Как? Като замърсяват околната среда и строят в райони с чести земетресения, наводнения и екстремни метеорологични условия. (Откровение 11:18) Бог не е виновен за тези човешки решения. (Притчи 19:3)

 Природните бедствия показват ли, че живеем в последните дни?

Да, библейските пророчества сочат, че при „завършека на тази система“, или в „последните дни“, ще има бедствия. (Матей 24:3; 2 Тимотей 3:1) Например Исус казал за нашето време: „Ще има недостиг на храна и земетресения на много места.“ (Матей 24:7) Скоро Бог ще премахне всичко, което причинява болка и страдания, в това число и природните бедствия. (Откровение 21:3, 4)

 Как Бог помага на пострадалите при бедствие?

  • Бог утешава пострадалите със своето Слово, Библията. Библията ни уверява, че Бог ни обича и ни съчувства, когато страдаме. (Исаия 63:9; 1 Петър 5:6, 7) В нея четем за неговото обещание, че ще дойде време, когато вече няма да има природни бедствия. (Виж „ Библейски стихове, които могат да утешат пострадалите при бедствие“.)

  • Бог помага на пострадалите чрез своите служители. Бог подбужда служителите си на земята да постъпват като Исус Христос. Според библейските пророчества Исус щял да утеши „хората със съкрушено сърце“ и „всички, които жалеят“. (Исаия 61:1, 2) Божиите служители се стремят да правят същото. (Йоан 13:15)

    Бог подтиква също служителите си да помагат на практика на пострадалите при природни бедствия. (Деяния 11:28–30; Галатяни 6:10)

Свидетели на Йехова помагат на пострадали при ураган в Пуерто Рико

 Може ли Библията да ни помогне да се подготвим за бедствие?

Да. Макар че не е наръчник за подготовка за бедствия, тя съдържа принципи, които могат да ни помогнат. Например:

  • Трябва да планираме как да действаме в случай на бедствие. „Благоразумният вижда злото и се скрива“ — казва Библията. (Притчи 22:3) Затова е добре да си направим план за действие в спешни ситуации. Може да подготвим например семеен комплект за бедствия с основни продукти и материали и да уточним със семейството си къде да се съберем в случай на бедствие.

  • Животът е по–ценен от притежанията. Библията казва: „Не сме донесли нищо на света, нито можем да изнесем нещо от него.“ (1 Тимотей 6:7, 8) Трябва да сме готови да оставим дома и притежанията си, за да се спасим от бедствие. Добре е да помним, че животът ни е много по–важен от всякакви пари и вещи. (Матей 6:25)