Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Сигурна надежда за по-добро бъдеще

Сигурна надежда за по-добро бъдеще

 Оптимист ли си? Много хора се опитват да остават позитивни въпреки сериозните проблеми в света днес. Но реалистично ли е да очакваме нещата да се подобрят? Да! Библията ни дава сигурна надежда за по-добро бъдеще.

 Каква надежда дава Библията?

 Библията признава, че човечеството изпитва сериозни проблеми. Но тя обещава, че това няма да продължава завинаги. Ето някои конкретни примери:

 •   Проблем: Бездомност

   Какво казва Библията: „Те ще строят къщи и ще живеят в тях.“ (Исаия 65:21)

   Как ще се изпълни: Всеки ще има свой дом.

 •   Проблем: Безработица и бедност

   Какво казва Библията: „Избраниците ми ще се наслаждават напълно на делото на ръцете си.“ (Исаия 65:22)

   Как ще се изпълни: Всички хора ще имат приятна и удовлетворяваща работа.

 •   Проблем: Несправедливост

   Какво казва Библията: „Князе ще управляват, за да има справедливост.“ (Исаия 32:1)

   Как ще се изпълни: Никой повече няма да понася несправедливо отношение заради расата и социалното или финансовото си положение.

 •   Проблем: Недохранване и глад

   Какво казва Библията: „Ще има изобилие от жито на земята, изобилие до върховете на планините.“ (Псалм 72:16)

   Как ще се изпълни: Ще има изобилие от питателна храна и тя ще е достъпна за всички. Никой няма да е недохранен или да си ляга гладен.

 •   Проблем: Престъпност и насилие

   Какво казва Библията: „Всеки ще седи под лозата си и под смокинята си и няма да има кой да го плаши.“ (Михей 4:4)

   Как ще се изпълни: Всеки ще се чувства в безопасност, защото лошите хора вече няма да ги има, а „праведните ще наследят земята“. (Псалм 37:10, 29)

 •   Проблем: Войни

   Какво казва Библията: „Нито един народ няма да вдигне меч против друг народ и вече няма да се учат да воюват.“ (Исаия 2:4)

   Как ще се изпълни: На земята ще цари мир. (Псалм 72:7) Никой няма да скърби за близък, загинал във война, или да е бежанец заради военен конфликт.

 •   Проблем: Болести

   Какво казва Библията: „Нито един жител няма да каже: ‘Болен съм.’“ (Исаия 33:24)

   Как ще се изпълни: Няма да има болни, нито хора с увреждания. (Исаия 35:5, 6) Библията дори обещава, че „вече няма да има смърт“. (Откровение 21:4)

 •   Проблем: Унищожаване на околната среда

   Какво казва Библията: „Пустинята и безводната земя ще ликуват, пустинната равнина ще се радва и ще цъфти като минзухар.“ (Исаия 35:1)

   Как ще се изпълни: Цялата земя ще стане рай, както възнамерявал първоначално Бог. (Битие 2:15; Исаия 45:18)

 Надеждата от Библията — просто мечта ли е?

 По разбираеми причини може да ти се струва така. Насърчаваме те обаче да изследваш какво още казва Библията за бъдещето, понеже обещанията в нея се различават от обещанията и прогнозите на хората. Те са от Бога и това е от голямо значение. Ето защо:

 •   Бог е достоен за доверие. Библията казва, че Бог „не може да лъже“. (Тит 1:2) Освен това само той има способността да предсказва бъдещето. (Исаия 46:10) Библията съдържа множество примери, че предсказаното от Бога винаги се изпълнява. За повече информация гледай видеоклипа „Откъде да сме сигурни, че Библията е от Бога?“.

 •   Бог има силата да реши проблемите ни. Библията казва, че той има силата да направи всичко, което поиска. (Псалм 135:5, 6) С други думи, нищо не може да му попречи да изпълни обещанията си. Нещо повече, Бог иска да ни помогне, защото ни обича. (Йоан 3:16)

 Нормално е да се питаш: „Ако Бог иска да ни помогне и има силата да го направи, защо все още имаме толкова много проблеми?“ За да разбереш отговора на този въпрос, гледай видеоклипа „Защо Бог допуска страданията?“.

 Как ще се осъществи?

 Бог ще изпълни обещанията си посредством своето Царство, или небесно управление. Той е назначил Исус Христос за Цар на това Царство и му е дал власт да се грижи за земята и хората на нея. Когато бил на земята, Исус лекувал болни, хранел гладни, укротявал природните сили и дори възкресявал мъртви. (Марко 4:39; 6:41-44; Лука 4:40; Йоан 11:43, 44) Така показал какво ще направи като Цар на Божието Царство.

 Гледай видеоклипа „Какво представлява Божието Царство?“, за да научиш какво още ще направи то за тебе.

 Кога ще стане това?

 Скоро! Откъде знаем? Библията е предсказала събития, които ще покажат, че не след дълго Божието Царство ще поеме управлението над земята. (Лука 21:10, 11) Виждаме тези събития в света днес.

 За да научиш повече, прочети статията „Кога Божието Царство ще управлява земята?“.

 Как надеждата от Библията може да ти е от полза днес?

 Един библейски писател сравнил надеждата, която ни дава Библията, с „котва за душата“. (Евреи 6:19) Точно както котвата държи кораба по време на буря, сигурната надежда от Библията може да ни помогне да устоим на всякакви проблеми. Надеждата ни защитава в умствено, емоционално и дори физическо отношение. (1 Солунци 5:8)