Отговорът на Библията

Да, тъй като най–добра помощ може да осигури „Бог, който утешава обезсърчените“. (2 Коринтяни 7:6)

Как Бог помага на потиснатите?

  • Дава сили. Бог „утешава обезсърчените“, не като премахва проблемите им, а като отговаря на молитвите им за сили да се справят. (Филипяни 4:13) Можеш да си уверен, че той е готов да изслуша и тебе, тъй като в Библията се казва: „Йехова е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са със сломен дух.“ (Псалм 34:18) Всъщност Бог може да чуе молитвите ти за помощ дори ако ти е трудно да изразиш чувствата си с думи. (Римляни 8:26, 27)

  • Осигурява добри примери. Един библейски писател се помолил на Бога с думите: „От дън душа викам към Тебе, Господи.“ Той преодолял своето обезсърчение, като си припомнил, че Бог не иска да бъдем измъчвани от чувство за вина. Псалмистът добавил: „Господи, ако Ти забелязваш беззаконията — кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката.“ (Псалм 130:1, 3, 4, „Синодално издание на Библията“)

  • Дава надежда. Освен че осигурява утеха още днес, Бог обещава в бъдеще да премахне всички проблеми, които потискат хората. Когато той изпълни това свое обещание, „предишните неща [включително обезсърчението] няма да бъдат помнени, нито ще дойдат в сърцето“. (Исаия 65:17)

Бележка: Макар че разчитат на помощта на Бога, Свидетелите на Йехова търсят и медицинско лечение за заболявания като клиничната депресия. (Марко 2:17) Ние не препоръчваме определено лечение. Смятаме, че всеки трябва да вземе лично решение по този въпрос.