Прескочи към материала

Може ли да ми помогне Библията, ако съм потиснат?

Може ли да ми помогне Библията, ако съм потиснат?

Отговорът на Библията

Да, тъй като най–добра помощ може да осигури „Бог, който утешава обезсърчените“. (2 Коринтяни 7:6)

Как Бог помага на потиснатите?

  • Дава сили. Бог „утешава обезсърчените“, не като премахва проблемите им, а като отговаря на молитвите им за сили да се справят. (Филипяни 4:13) Можеш да си уверен, че той е готов да изслуша и тебе, тъй като в Библията се казва: „Йехова е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са със сломен дух.“ (Псалм 34:18) Всъщност Бог може да чуе молитвите ти за помощ дори ако ти е трудно да изразиш чувствата си с думи. (Римляни 8:26, 27)

  • Осигурява добри примери. Един библейски писател се помолил на Бога с думите: „От дън душа викам към Тебе, Господи.“ Той преодолял своето обезсърчение, като си припомнил, че Бог не иска да бъдем измъчвани от чувство за вина. Псалмистът добавил: „Господи, ако Ти забелязваш беззаконията — кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката.“ (Псалм 130:1, 3, 4, „Синодално издание на Библията“)

  • Дава надежда. Освен че осигурява утеха още днес, Бог обещава в бъдеще да премахне всички проблеми, които потискат хората. Когато той изпълни това свое обещание, „предишните неща [включително обезсърчението] няма да бъдат помнени, нито ще дойдат в сърцето“. (Исаия 65:17)

Бележка: Макар че разчитат на помощта на Бога, Свидетелите на Йехова търсят и медицинско лечение за заболявания като клиничната депресия. (Марко 2:17) Ние не препоръчваме определено лечение. Смятаме, че всеки трябва да вземе лично решение по този въпрос.