Прескочи към материала

Приемат ли християните медицинско лечение?

Приемат ли християните медицинско лечение?

Отговорът на Библията

Да. Исус казал, че „здравите не се нуждаят от лекар, а болните“, откъдето става ясно, че неговите последователи могат да приемат медицинско лечение. (Матей 9:12) Макар че не е медицински справочник, Библията съдържа принципи, служещи като ръководство за хората, които искат да са угодни на Бога.

Въпроси за размисъл

1. Запознат ли съм с препоръчаното лечение? Библията ни съветва да търсим достоверна информация, вместо ‘да вярваме на всяка дума’. (Притчи 14:15)

2. Трябва ли да потърся второ или трето лекарско мнение? „Множеството съветници“ може да са от полза, особено когато състоянието ти е сериозно. (Притчи 15:22)

3. Дали с този вид лечение ще наруша библейската заповед ‘да се въздържаме от ... кръв’? (Деяния 15:20)

4. Използва ли се спиритизъм при изследванията или лечението? Библията осъжда спиритизма. (Галатяни 5:19–21) За да разбереш дали лечението е свързано с тази практика, помисли върху следното:

  • Лекарят служи ли си със спиритизъм?

  • Дали лечението се основава на вярването, че болестите се причиняват от разгневени богове или от врагове, използващи магия?

  • При подготовката или употребата на лекарството правят ли се жертви, заклинания или други спиритически ритуали?

5. Обсебен ли съм от грижите за здравето си? Библията дава следния съвет: „Нека вашата разумност стане известна на всички.“ (Филипяни 4:5) Ако си разумен, ще се съсредоточаваш върху „по–важните неща“, като например духовните дейности. (Филипяни 1:10; Матей 5:3)