Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Защо се порязвам умишлено?

Защо се порязвам умишлено?

 Какво е умишлено порязване?

 Умишленото порязване е навик, при който някой съзнателно си причинява болка чрез остър предмет. Това е само една от формите на самонараняването. Други видове самонараняване включват изгаряне или удряне. Тази статия разглежда главно умишленото порязване, но принципите в нея се отнасят за всички форми на самонараняването.

 Отговори с „вярно“ или „невярно“.

  1.   Само момичетата се порязват умишлено.

  2.   Умишленото порязване е нарушение на библейската заповед от Левит 19:28, където се казва: „Не правете порязвания по тялото си.“

 Отговори:

  1.   Невярно. Макар че проблемът се среща по–често сред момичетата, някои момчета също се порязват умишлено или се нараняват по друг начин.

  2.   Невярно. В Левит 19:28 се говори за древен езически ритуал, а не за умишленото самонараняване, което се обсъжда в статията. Въпреки това е разумно да смятаме, че нашият любещ Създател не иска да се нараняваме. (1 Коринтяни 6:12; 2 Коринтяни 7:1; 1 Йоан 4:8)

 Защо хората го правят?

 Кое твърдение според тебе е вярно?

 Хората се порязват умишлено,...

  1.  А. защото се опитват да се справят с емоционалната болка.

  2.  Б. защото искат да се самоубият.

 Верен отговор: А. Повечето хора, които се порязват умишлено не искат да умрат. Те просто искат да сложат край на душевните си терзания.

 Забележи какво казват някои младежи относно навика да се порязват умишлено.

 Силия: „Носеше ми известно облекчение.“

 Тамара: „Така сякаш намирах спасение. Предпочитах физическата болка пред емоционалната.“

 Кари: „Мразех да съм тъжна. Когато се порязвах, се съсредоточавах върху физическата болка и не мислих толкова за мъката си.“

 Джерин: „Всеки път, когато се порязвах, почти не осъзнавах какво се случва около мене. Мислех си, че няма нужда да се боря с проблемите си, и това ми харесваше.“

 Ако и ти се бориш с този проблем, как можеш да го преодолееш?

 Молитвата към Йехова Бог може да е важна стъпка към възстановяването ти. Библията казва: „Прехвърлете всички свои грижи на него, защото той е загрижен за вас.“ (1 Петър 5:7)

 Предложение: Започни с кратки молитви. Например просто кажи на Йехова, че се нуждаеш от помощ. След време ще можеш да споделяш открито чувствата си с „Бога на всяка утеха“. (2 Коринтяни 1:3, 4)

 Молитвата не е емоционален отдушник. Тя е истински разговор с небесния ти Баща, който обещава: „Ще ти помогна! Ще те подкрепям с праведната си десница!“ (Исаия 41:10)

 Освен това мнозина, които са се борили с умишленото порязване, са намерили утеха, като са говорили с някого от родителите си или с друг доверен възрастен приятел. Обърни внимание на следните изказвания от три момичета, които направили именно това.

 Въпроси за размисъл

  • Когато си готов да потърсиш помощ, с кого би споделил чувствата си?

  • Какво можеш да кажеш на Йехова в молитва по този въпрос?

  • Можеш ли да посочиш два начина (с изключение на самонараняването), по които можеш да се освободиш от стреса и безпокойството?