Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Депресията

Депресията

Какво представлява депресията?

„Обзело ме е безпокойство, превил съм се от мъка, по цял ден ходя натъжен.“ (Псалм 38:6)

КАКВО КАЗВАТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Всеки понякога се чувства потиснат, но клиничната депресия е мъчително и продължително заболяване, което засяга всички области от живота на болния. Необходимо е да се отбележи, че не всички специалисти са на едно мнение, когато трябва да се определи дали дадено състояние е просто нормално чувство на тъга, или е заболяване. Факт е обаче, че някои хора изпитват дълбоки отрицателни чувства, съпътствани понякога от чувство за безполезност и прекалено чувство за вина.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

В Библията се говори за много мъже и жени, които изпитвали отрицателни чувства. Например Анна била „огорчена в душата си“ — израз, който може да бъде предаден като „съкрушена“ и „дълбоко натъжена“. (1 Царе 1:10) Веднъж пророк Илия бил толкова отчаян, че дори се молел на Бога да отнеме живота му! (3 Царе 19:4)

Християните през първи век били напътствани да ‘говорят утешително на потиснатите души’. (1 Солунци 5:14) Според един справочник изразът „потиснати души“ може да се отнася за онези, „които са временно превъзмогнати от стреса в живота“. Ясно е, че дори верни мъже и жени в библейски времена понякога се чувствали потиснати.

 Дали самият човек е виновен, че страда от депресия?

„Цялото създание заедно стене и страда.“ (Римляни 8:22)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията учи, че болестите са резултат от бунта на първата човешка двойка. Например в Псалм 51:5 се казва: „Роден съм с прегрешение, в грях ме е заченала майка ми.“ А в Римляни 5:12 се обяснява: „Чрез един човек [първият човек, Адам] грехът влезе в света и чрез греха — смъртта, и по този начин смъртта се разпростря върху всички хора, защото всички съгрешиха.“ Тъй като сме наследили несъвършенството от Адам, всеки от нас е податлив на всякакви болести, било то физически или емоционални. В резултат на това в Библията се казва, че „цялото създание заедно стене и страда“. (Римляни 8:22) Но тя дава също надежда, която никой лекар не може да предложи — Божието обещание за мирен нов свят, в който всички болести и емоционални разстройства, включително депресията, ще бъдат премахнати. (Откровение 21:4)

Как да се справяш с депресията?

„Йехова е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са със сломен дух.“ (Псалм 34:18)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Не винаги имаш контрол над обстоятелствата си и затова понякога ще ти се случват лоши неща. (Еклисиаст 9:11, 12) Но можеш да вземеш практични мерки, за да не позволиш на отрицателните чувства да те превъзмогнат.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията признава, че болните се нуждаят от лекар. (Лука 5:31) Така че ако страдаш от разстройство на настроението, е подходящо да потърсиш медицинска помощ. Библията също подчертава стойността на молитвата. Например в Псалм 55:22 пише: „Прехвърли бремето си на Йехова и той ще те подкрепи! Той никога няма да позволи праведният да залитне.“ Молитвата не е емоционален отдушник, а е истински разговор с Йехова Бог, който е „близо до онези, които са със съкрушено сърце“. (Псалм 34:18)

Да споделиш чувствата си с близък приятел, също може да е от полза. (Притчи 17:17) Свидетелка на Йехова, на име Даниела, казва: „Мой събрат тактично ме насърчи да говоря относно депресията, от която страдах. Макар че години наред избягвах подобни разговори, скоро осъзнах, че през цялото време съм се нуждаела именно от това. Бях изненадана колко ми олекна впоследствие.“