Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ЗА СЕМЕЙСТВОТО | БРАК

Когато приятелството прерасне в нещо повече

Когато приятелството прерасне в нещо повече

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Имаш приятел от противоположния пол, който наистина те разбира. Двамата можете да си говорите за всичко. Казваш си „Ние сме просто приятели“, макар че брачният ти партньор може да е на друго мнение, ако разбере за дългите ви разговори.

Вероятно приятелството ви вече е прераснало в нещо повече и трябва да вземеш мерки. Първо обаче обърни внимание какво може да те е подтикнало да започнеш такива взаимоотношения.

ПРИЧИНИ ЗА ПРОБЛЕМА

Удовлетворение. Накратко казано, приятно е да получаваме внимание от противоположния пол. Поласкани сме, когато усещаме, че другите ни ценят, и това ни кара да се чувстваме привлекателни. Известно време, след като си се оженил, може да започнеш да търсиш компанията на някого от противоположния пол, за да се чувстваш харесван. Но имай предвид, че ако някой друг, а не брачният ти партньор, удовлетворява тези нужди, ще има последствия. Когато развиваш емоционална близост с друг човек, отслабваш връзката с брачния си партньор. В известен смисъл лишаваш партньора си от близостта, която му дължиш.

• Запитай се: „Какво получавам от това приятелство, което би трябвало да получавам от брака си?“

Уязвимост. Библията признава, че женените хора ще изпитват известни „затруднения“. (1 Коринтяни 7:28) Например понякога може да се чувстваш пренебрегнат или недооценен от брачния си партньор или да таиш неприязън поради неразрешен спор. Може би брачният ти партньор избягва да говори за някои проблеми, поради което си разочарован и започваш да търсиш внимание от някого другиго. Според някои специалисти, ако сериозните проблеми не се обсъждат, може да се стигне до нещастен брак и дори до развод.

• Запитай се: „Липсва ли нещо в брака ми, което ме кара да развивам неподходящо приятелство?“

 КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ

Осъзнай опасността. В Библията намираме следния въпрос: „Може ли някой да сложи огън в пазвата си и дрехите му да не се запалят?“ (Притчи 6:27) Факт е, че ако някой развива романтични отношения извън брака си, ще понесе пагубни последствия. (Яков 1:14, 15) Освен за онова, което може да стане, помисли и за онова, което вече е станало. Като обръщаш специално внимание на някого другиго, лишаваш брачния си партньор от вниманието, което дължиш на него.

Не се заблуждавай. Близкото приятелство с някого може да те накара да се замислиш какъв щеше да е животът ти, ако се беше оженил за него. Навярно обаче съпоставяш силните страни на приятеля си със слабостите на брачния си партньор, което меко казано е несправедливо! Имай предвид също, че силното вълнение, което изпитваш, докато мислиш за своя приятел, вероятно е същото чувство, което първоначално си изпитвал към човека, за когото си се оженил. (Библейски принцип: Йеремия 17:9)

Постави граници. За да предотвратят кражба, хората поставят алармена система в автомобила или дома си. Можеш да направиш нещо подобно и относно брака си. В Библията пише: „Пази сърцето си.“ (Притчи 4:23) Как можеш да го направиш? Опитай следното:

  • Показвай ясно, че вече си обвързан, като например държиш снимки на брачния си партньор на работното си място. (Библейски принцип: Битие 2:24)

  • Определи граници при взаимоотношенията си с човек от другия пол. Например едва ли ще е подходящо да обсъждаш с такъв приятел проблемите в брака си или да излизаш за по едно питие с колега от противоположния пол.

  • В случай че си станал прекалено близък с някого от противоположния пол, прекрати взаимоотношенията. Ако ти се струва много трудно, се запитай защо е така. Вместо да се опитваш да запазиш отношенията си с този човек, застани на страната на партньора си и вземи мерки да защитиш брака си. (Библейски принцип: Притчи 5:18, 19)