Лука 5:1-39

5  Веднъж, когато той стоеше край Генисаретското езеро*,+ множеството го притискаше отвсякъде и слушаше словото на Бога.  И той видя две лодки на брега на езерото, а рибарите бяха излезли от тях и чистеха мрежите си.+  Като се качи на една от лодките, която беше на Симон, той го помоли да се отдалечи малко от брега. Тогава седна в лодката+ и от нея започна да поучава множеството.  Когато престана да говори, каза на Симон: „Отидете там, където е дълбоко, и хвърлете мрежите си+ за улов.“  А Симон отговори с думите: „Учителю, цяла нощ се трудихме и не хванахме нищо,+ но щом ти казваш, ще спусна мрежите във водата.“  Като направиха така, те хванаха толкова много риба, че мрежите им дори започнаха да се късат.  Затова дадоха знак на съдружниците си от другата лодка да дойдат и да им помогнат.+ И те дойдоха и напълниха догоре и двете лодки, така че започнаха да потъват.  Като видя това, Симон Петър+ падна в краката на Исус и каза: „Отиди си от мене, Господарю, защото аз съм грешен човек.“+  Понеже при вида на улова, който извадиха, почуда обзе както него, така и всички останали с него, 10  а също и Яков и Йоан, Зеведеевите синове,+ които бяха съдружници на Симон. Но Исус каза на Симон: „Не се страхувай! Отсега нататък ще ловиш хора.“+ 11  И те докараха лодките обратно до брега и като оставиха всичко, тръгнаха след него.+ 12  А когато той беше в един град, там имаше един мъж, целият обхванат от проказа. Като видя Исус, той падна по очи и му се молеше: „Господарю, само ако поискаш, можеш да ме очистиш.“+ 13  И като протегна ръката си, той го докосна и каза: „Искам. Бъди очистен!“ И веднага проказата му изчезна.+ 14  И той му нареди да не казва на никого:+ „Но отиди и се покажи на свещеника,+ и принеси дар+ за очистването си, както Моисей нареди, за свидетелство пред тях.“+ 15  А вестта за него се разнасяше все повече и големи множества се събираха, за да го слушат и да бъдат излекувани от болестите си.+ 16  Но той отиде на уединено място в пустинята и се молеше.+ 17  Един ден, когато той поучаваше, там седяха фарисеите* и учителите на Закона, които бяха дошли от всяко селище на Галилея и Юдея, и от Йерусалим. И силата на Йехова беше с него, за да лекува.+ 18  И ето, дойдоха хора, които носеха на носилка един парализиран мъж, и се опитваха да го внесат вътре и да го поставят пред него.+ 19  Но заради множеството не успяваха, затова се качиха на къщата и през покрива го спуснаха заедно с носилката точно сред онези, които бяха пред Исус.+ 20  Като видя вярата им, той каза: „Човече, греховете ти са простени!“+ 21  Тогава книжниците* и фарисеите започнаха да разсъждават: „Кой е този, та богохулства така?+ Кой друг може да прощава грехове освен самия Бог?“+ 22  Но като знаеше какви са разсъжденията им, Исус им отговори: „Какви са тези мисли в сърцата ви?+ 23  Та какво е по–лесно да се каже — ‘Греховете ти са простени’ или ‘Стани и ходи’?+ 24  Но за да знаете, че Човешкият син има на земята власт да прощава грехове...“ Той се обърна към парализирания: „Казвам ти, стани, вземи си носилката и си отиди вкъщи.“+ 25  И той веднага стана пред тях, взе онова, на което лежеше дотогава, и си отиде вкъщи, като прославяше Бога.+ 26  Тогава всички до един бяха силно удивени+ и започнаха да прославят Бога. И изпълнени със страх, казваха: „Днес видяхме чудни неща!“+ 27  И след всичко това той излезе и видя един данъчен служител на име Леви да седи в данъчната служба и му каза: „Бъди мой последовател.“+ 28  И като остави всичко,+ той стана и тръгна след него. 29  И Леви направи голямо угощение за него в дома си, и заедно с тях на трапезата се бяха разположили* голямо множество данъчни служители и други хора.+ 30  Тогава фарисеите и техните поддръжници измежду книжниците започнаха да недоволстват срещу учениците му: „Защо ядете и пиете с данъчните служители и грешниците?“+ 31  Исус им отговори с думите: „Здравите не се нуждаят от лекар,+ а болните.+ 32  Не дойдох да призова към разкаяние праведните хора, а грешниците.“+ 33  Те му казаха: „Учениците на Йоан постят редовно и принасят усърдни молитви, същото правят и учениците на фарисеите, а твоите ученици ядат и пият.“+ 34  Исус им отговори: „Не можете да карате приятелите на младоженеца да постят, докато младоженецът е с тях, нали?+ 35  Но ще дойдат дни, когато младоженецът+ ще им бъде отнет.+ Тогава, в онези дни, те ще постят.“+ 36  После той им каза една притча: „Никой не отрязва кръпка от нова дреха, за да я зашие на стара дреха, но ако някой направи това, тогава новата кръпка се откъсва, пък и понеже е от нова дреха, не подхожда на старата.+ 37  Освен това никой не налива младо вино в стари мехове, но ако някой направи това, тогава младото вино ще пръсне меховете,+ и хем виното ще се разлее, хем меховете ще бъдат съсипани.+ 38  Младото вино трябва да бъде налято в нови мехове. 39  Никой, който вече е пил старо вино, не иска младо, защото казва: ‘Старото+ е много добро.’“

Бележки под линия

Виж Чи 34:11, бел. под линия.
Виж Мт 3:7, бел. под линия.
Виж Мт 2:4, бел. под линия.
Буквално: „бяха полегнали“. Виж Мт 9:10, бел. под линия.