Прескочи към материала

Може ли Библията да помогне на страдащите от хронично заболяване?

Може ли Библията да помогне на страдащите от хронично заболяване?

Отговорът на Библията

Да. Бог се грижи за служителите си, които са болни. В Библията за един от тях четем: „Йехова ще го подкрепя, когато той лежи болен на леглото си.“ (Псалм 41:3) Ако страдаш от хронично заболяване, следните три стъпки могат да ти помогнат:

  1. Моли се за сили да издържиш. Ще получиш „мира от Бога, който превъзхожда всяка мисъл“. Това ще намали безпокойството ти и ще ти помогне да продължиш въпреки трудностите. (Филипяни 4:6, 7)

  2. Бъди положителен. В Библията се казва: „Веселото сърце е благотворно лекарство, а сломеният дух изсушава костите.“ (Притчи 17:22) Проявявай чувство за хумор. Това не само ще разсее тъмните облаци, образно казано, но и ще окаже благотворно влияние върху здравето ти.

  3. Имай силна надежда за бъдещето. Силната надежда ще ти помогне да изпитваш радост въпреки болестта. (Римляни 12:12) В Библията е предсказано време, когато „нито един жител няма да каже: ‘Болен съм.’“.(Исаия 33:24) Тогава Бог ще премахне хроничните заболявания, с които съвременната наука не може да се справи. Например Библията описва обръщането на процеса на стареене по следния начин: „Нека плътта му стане по–свежа, отколкото през младостта, нека той се върне в дните на младежката си сила!“ (Йов 33:25)

Бележка: Макар че разчитат на помощта на Бога, Свидетелите на Йехова търсят и медицинско лечение за хроничните заболявания. (Марко 2:17) Ние не препоръчваме определено лечение. Смятаме, че всеки трябва да вземе лично решение по този въпрос.