Прескочи към материала

Трябва ли да се моля на светци?

Трябва ли да се моля на светци?

Отговорът на Библията

Не. Библията показва, че трябва да се молим единствено на Бога и в името на Исус. Исус казал на учениците си: „Вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!“ (Матей 6:9, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.) Той никога не е нареждал на последователите си да се молят на светци, ангели или на някого другиго освен на Бога.

Също така Исус заявил: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 14:6) Само Исус е упълномощен от Бога да служи като Посредник за нас. (Евреи 7:25)

Мога ли да се моля и на Бога, и на светци?

В една от Десетте заповеди Бог казал: „Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив.“ (Изход 20:5, РИ–1938) Изразът „Бог ревнив“ може да бъде предаден и като „Бог, който изисква пълна преданост“. Какво означава това? Бог изисква нашата преданост или поклонение, включително нашите молитви, да бъдат насочвани единствено към него. (Исаия 48:11)

Ние оскърбяваме Бога, ако се молим на някого другиго, дори на светци или ангели. Когато апостол Йоан искал да се поклони пред един ангел, той го спрял с думите: „Недей да правиш това! Аз съм само роб като тебе и братята ти, на които е поверено свидетелстването за Исус. Поклони се на Бога.“ (Откровение 19:10)