Йоан 14:1-31

14  „Не позволявайте сърцата ви да се тревожат.+ Вярвайте в Бога,+ вярвайте и в мене.+  В дома на моя Баща има много места за живеене.+ Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да приготвя място+ за вас.  И като отида да ви приготвя място, пак ще дойда+ и ще ви взема при себе си,+ така че където съм аз, там да бъдете и вие.+  А вие знаете пътя за мястото, където отивам.“  Тома+ му каза: „Господарю, не знаем къде отиваш.+ Как ще знаем пътя?“  Исус му каза: „Аз съм пътят,+ истината+ и животът.+ Никой не идва при Бащата освен чрез мене.+  Щом познавате мене, ще познавате и моя Баща. Отсега вече го познавате и сте го видели.“+  Филип му каза: „Господарю, покажи ни Бащата и това ни стига.“  Исус му каза: „Толкова време съм с вас и нима въпреки това не ме познаваш, Филипе? Който е видял мене, видял е и Бащата.+ Защо казваш ‘Покажи ни Бащата’?+ 10  Не вярваш ли, че аз съм в единство с Бащата и че Бащата е в единство с мене?+ Това, което ви казвам, не го казвам от себе си, но Бащата, който остава в единство с мене, извършва своите дела чрез мене.+ 11  Вярвайте ми, че аз съм в единство с Бащата и че Бащата е в единство с мене. Ако не, тогава вярвайте заради самите дела.+ 12  Казвам ви самата истина, който вярва в мене, ще върши и делата, които аз върша, и дори ще върши по–големи от тези дела,+ защото аз отивам при Бащата.+ 13  И каквото и да поискате в мое име, ще го направя, за да бъде прославен Бащата чрез Сина.+ 14  Ако поискате нещо в мое име, ще го направя. 15  Ако ме обичате, ще спазвате моите заповеди,+ 16  и аз ще помоля Бащата и той ще ви даде друг помощник*, който да бъде с вас завинаги+ — 17  духът на истината,+ който светът не може да получи,+ защото нито го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той остава с вас и е във вас.+ 18  Няма да ви оставя сами*.+ Ще дойда при вас. 19  Още малко и светът няма да ме види повече,+ но вие ще ме видите,+ защото аз живея и вие ще живеете.+ 20  В онзи ден ще знаете, че аз съм в единство със своя Баща и вие сте в единство с мене, както и аз съм в единство с вас.+ 21  Който има моите заповеди и ги спазва, той ме обича.+ На свой ред, който ме обича, ще бъде обичан от моя Баща, и аз ще го обичам и ясно ще му се покажа.“ 22  Юда,+ но не Искариот, му каза: „Господарю, как така възнамеряваш да се покажеш ясно на нас, а не на света?“+ 23  Исус му отговори с думите: „Който ме обича, ще спазва+ словото ми, моят Баща ще го обича и ще отидем при него и ще заживеем заедно с него.+ 24  Който не ме обича, не спазва думите ми, и словото, което чувате, не е мое, но принадлежи на Бащата, който ме изпрати.+ 25  Казвам ви това, докато съм още с вас. 26  Но помощникът*, светият дух, който Бащата ще изпрати в мое име, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, което ви казах.+ 27  Оставям ви мир, давам ви своя мир.+ Не ви го давам така, както го дава светът. Не позволявайте сърцата ви да се тревожат, нито да се свиват от страх. 28  Чухте, че ви казах: ‘Отивам си и ще дойда пак при вас.’ Ако ме обичате истински, ще се радвате, че отивам при Бащата, защото Бащата е по–велик+ от мене. 29  Казвам ви това сега, преди да станат тези неща,+ та когато станат, да повярвате. 30  Няма вече да говоря много с вас, защото владетелят+ на този свят идва. Той няма власт над мене,+ 31  но за да знае светът, че обичам Бащата, правя точно това, което ми е заповядал Бащата.+ Ставайте, да тръгваме оттук.

Бележки под линия

Или: „утешител“.
Или: „като сираци“.
Или: „утешителят“.