Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | ИМА ЛИ ПОЛЗА ОТ МОЛИТВАТА?

Молитвата — какво ти дава тя

Молитвата — какво ти дава тя

Преди да предприемеш нещо, може би се питаш каква полза ще имаш от него. Егоистично ли е да се питаме същото за молитвата? Не непременно. Нормално е да искаме да знаем дали има полза от нея. Дори добрият човек Йов веднъж задал въпроса: „Ако го повикам, дали ще ми отговори?“ (Йов 9:16)

В предишните статии обсъдихме някои доказателства, че молитвата е много повече от религиозен ритуал или терапия. Истинският Бог слуша молитви. Ако се молим по правилния начин и за правилните неща, той ще ни чуе. Всъщност той ни подканя да се приближим до него. (Яков 4:8) Тогава какво можем да очакваме, ако започнем да се молим? Нека разгледаме само някои от ползите.

Душевен мир.

Обзема ли те силно безпокойство, когато в живота ти се появят проблеми? Библията ни насърчава в такива моменти „да се молим непрестанно“ и „да разкриваме исканията си пред Бога“. (1 Солунци 5:17; Филипяни 4:6) Тя ни уверява, че ако се помолим, „мирът от Бога, който превъзхожда всяка мисъл, ще пази сърцата ни и умовете ни“. (Филипяни 4:7) Тоест можем да изпитаме известно спокойствие, като споделим притесненията си с небесния си Баща. Всъщност самият той ни насърчава да го правим, както четем в Псалм 55:22: „Прехвърли бремето си на Йехова и той ще те подкрепи!“

„Прехвърли бремето си на Йехова и той ще те подкрепи!“ (Псалм 55:22)

Много хора по целия свят изпитват този мир. Хи Ран от Южна Корея казва: „Въпреки че имам  сериозни проблеми, щом се помоля за тях, ми олеква и усещам, че имам сили да издържа.“ Сесилия от Филипините споделя: „Като майка, много се притеснявам за дъщерите си и за своята майка, която вече не може да ме познае. Но благодарение на молитвата ежедневието ми минава с по–малко безпокойство. Знам, че Йехова ще ми помага да се грижа за тях.“

Утеха и сили при трудности.

Намираш ли се в тежка ситуация? Може би дори преживяваш трагедия или животът ти е застрашен. Като се молиш на „Бога на всяка утеха“, ще изпиташ голямо облекчение. Библията казва, че той „ни утешава във всички трудности“. (2 Коринтяни 1:3, 4) Например веднъж, когато бил силно обезпокоен, Исус „паднал на  колене и започнал да се моли“. С какъв резултат? В Библията се казва: „При него се появи един ангел от небето и го укрепваше.“ (Лука 22:41, 43) Друг верен мъж, Неемия, бил заплашван от зли хора, които се опитвали да му попречат да върши възложената му от Бога работа. Той се молел: „Сега те моля, укрепи ръцете ми!“ Последвалите събития показват, че Бог наистина му помогнал да надвие страховете си и да изпълни задачата си. (Неемия 6:9–16) Реджиналд от Гана споделя своя опит: „Когато се моля, особено в трудни ситуации, чувствам, че казвам проблема си на някого, който е в състояние да ми помогне и който ме уверява, че няма причина за безпокойство.“ Наистина, Бог може да ни утеши, когато му се молим.

Мъдрост от Бога.

Някои от решенията ни имат трайни последствия както за нас, така и за близките ни. Как тогава да вземаме мъдри решения? В Библията пише: „Ако на някого от вас не му достига мъдрост [особено при изпитания], нека иска от Бога, защото той дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.“ (Яков 1:5) Ако се молим за мъдрост, Бог може да ни ръководи със светия си дух да вземем мъдро решение. Всъщност можем да се молим конкретно за светия дух, понеже Исус ни уверява, че „Бащата, който е на небето, ще даде свети дух на онези, които му поискат“. (Лука 11:13)

„Постоянно се молех на Йехова за ръководство да взема правилното решение“ (Куабена, Гана)

Дори Исус изпитвал нужда да моли Баща си за помощ при вземането на важни решения. Библията ни казва, че когато искал да избере 12 мъже, които да бъдат негови апостоли, той „се молел на Бога през цялата нощ“. (Лука 6:12)

Подобно на Исус мнозина днес са се уверили в силата на молитвата, като са видели как Бог е отговорил на молбите им да вземат мъдри решения. Реджина от Филипините трябва да издържа семейството си след смъртта на своя съпруг, веднъж е загубила работата си и не ѝ е лесно да възпитава децата си. Какво ѝ помага да постъпва мъдро? Тя казва: „Разчитам на помощта на Йехова, като му се моля.“ Куабена от Гана споделя защо търсил Божията помощ: „Загубих добре платената си работа в строителството.“ Той обяснява какво правел, докато обмислял с какви възможности разполага: „Постоянно се молех на Йехова за ръководство да взема правилното решение.“ И добавя: „Убеден съм, че Йехова ми помогна да избера работа, която ми позволява да се грижа за духовните и физическите си нужди.“ Ти също можеш да получиш ръководство от Бога, като се молиш за нещата, които влияят на отношенията ти с него.

Споменахме само някои от ползите от молитвата. (За още примери виж блока „ Ползи от молитвата“.) Но за да изпиташ тези ползи, трябва първо да опознаеш Бога и да разбереш каква е неговата воля. Ако имаш такова желание, те насърчаваме да се обърнеш към Свидетелите на Йехова за помощ да изучаваш Библията. * Така ще направиш първата стъпка да се приближиш до „онзи, който слуша молитви“. (Псалм 65:2)

^ абз. 14 За повече информация се свържи с местните Свидетели на Йехова или посети техния уебсайт www.jw.org/bg.