Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали позволяваш Бог да ти говори всеки ден?

Дали позволяваш Бог да ти говори всеки ден?

КОЛКО често се оглеждаш в огледалото? Повечето от нас правят това всеки ден, вероятно дори по няколко пъти на ден. Защо? Защото сме загрижени за външния си вид.

Може да се каже, че когато четем Библията, сякаш се взираме в огледало. (Яков 1:23–25) Посланието на Божието Слово ни позволява да видим какви сме в действителност. То ‘прониква и разделя душата и духа’. (Евреи 4:12) С други думи, Божието Слово разделя, или разграничава, това, което сме отвън, от това, което сме наистина отвътре. Подобно на едно огледало то ни показва какво е нужно да променим в личността си.

Библията не само разкрива какви промени трябва да направим, но и ни помага да правим тези промени. Апостол Павел писал: „Цялото Писание е вдъхновено от Бога и полезно за поучаване, за порицаване, за поправяне на нещата, за възпитаване в праведност.“ (2 Тимотей 3:16, 17) Обърни внимание, че за три от четирите посочени ползи от Писанието — порицаване, поправяне на нещата и възпитаване — са нужни промени в нагласата и действията. Ако трябва редовно да се оглеждаме в огледалото, за да поддържаме добър външния си вид, то колко по–важно е редовно да четем Божието Слово, Библията!

Когато назначил Исус Навиев за водач на израилския народ, Йехова Бог му казал: „Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.“ (Исус Навиев 1:8) Да, Исус Навиев трябвало да чете Божието Слово „денем и нощем“, за да има успех.

В първи псалм също се посочва ползата от редовното четене на Библията. Там се казва: „Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко, що върши, ще благоуспява.“ (Псалм 1:1–3) Несъмнено искаме да бъдем като този човек.

Много хора си изграждат навика да четат Библията всеки ден. Когато бил  попитан защо чете Библията ежедневно, един християнин отговорил: „Моля се на Бога по няколко пъти на ден и очаквам той да ме чуе. Не трябва ли тогава и аз да го слушам, като чета неговото Слово всеки ден? Ако искаме да бъдем добри приятели на някого, дали само ние трябва да говорим?“ Думите на този християнин са верни. Като четем Библията, ние сякаш слушаме Бога, защото така разбираме неговия възглед за нещата.

Как можеш да четеш Библията редовно

Вероятно си се опитвал да следваш програма за четене на Библията. Дали вече си прочел тази книга от кора до кора? Това е чудесен начин да се запознаеш по–добре със съдържанието ѝ. Някои обаче много пъти са започвали да четат Библията, но след време са спирали. Дали това се е случило и с тебе? Какво можеш да направиш, за да прочетеш цялата Библия? Защо не се опиташ да приложиш следните два съвета?

Можеш ли всеки ден да отделяш време за четене на Библията?

Определи кога през деня ще четеш Библията. Избери удобно за тебе време през деня, в което ще можеш да четеш Библията. Имай също резервен вариант. Определи си друго време, в което да четеш Библията, ако поради някаква причина не успееш да направиш това в избраното от тебе време, така че да не оставиш да мине дори и ден, без да си чел от Божието Слово. По този начин ще подражаваш на примера на беряните от древността, за които се казва: „Приеха словото с голямо въодушевление и старателно изследваха Писанието всеки ден, за да видят дали са верни тези неща.“ (Деяния 17:11)

Постави си цел. Ако например всеки ден четеш от три до пет глави, ще успееш да прочетеш цялата Библия само за една година. Таблицата на следващите страници показва как може да стане това. Защо не се опиташ да следваш тази програма? В колонката „Дата“ запиши кога планираш да прочетеш посочените глави. В празните квадратчета отмятай откъсите, които вече си прочел. Така ще знаеш каква част от Библията ти остава да прочетеш.

Трябва ли да престанеш да четеш Библията, след като веднъж си я прочел? Можеш да използваш същата програма, за да прочиташ Библията всяка година, като например започваш всеки път от различна книга. Или ако искаш да четеш Библията с по–бавно темпо, можеш да четеш определените глави за два или три дни.

Всеки път, когато четеш Библията, ще намираш нови неща, които засягат твоя живот, неща, които не си забелязвал преди. Защо това е така? Защото „сцената на този свят се променя“ и животът и обстоятелствата ни също се променят постоянно. (1 Коринтяни 7:31) Затова бъди твърдо решен да се оглеждаш всеки ден в огледалото на Божието Слово, Библията. Така ще позволяваш Бог да ти говори всеки ден. (Псалм 16:8)