Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ БОГ?

Защо се нуждаем от Бога

Защо се нуждаем от Бога

Според психолозите, за да бъдат истински щастливи, хората се нуждаят от духовни ценности. Това личи от факта, че мнозина се стремят към възвишени каузи. За да удовлетворят тази потребност, някои посвещават времето си на природата, изкуството, музиката и т.н. Но повечето от тях така и не намират дълбоко или трайно задоволство.

Бог иска хората да бъдат щастливи сега и завинаги

За читателите на Библията не е изненадващо, че имаме вродени духовни нужди. В началото на книгата Битие четем, че след като създал първите хора, Бог често общувал с тях и им позволил да развият близки взаимоотношения с него. (Битие 3:8–10) Бог не е създал хората така, че да живеят независимо от него. Те имат нужда да общуват със своя Създател. В Библията често се говори за тази потребност.

Например Исус казал: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3) От тези думи стигаме до извода, че за да имаме щастие и удовлетворение в живота, трябва да задоволяваме духовния си глад. Как можем да правим това? Исус посочил отговора на този въпрос, като казал: „Не само с хляб ще живее човек, но и с всяка дума, която излиза от устата на Йехова *.“ (Матей 4:4) По какъв начин Божиите думи — мислите и напътствията на Бога, разкрити в Библията — ни помагат да водим щастлив и смислен живот? Нека разгледаме три основни начина.

Нуждаем се от добро ръководство

Днес има безброй специалисти, които с готовност дават съвети във връзка с човешките взаимоотношения, любовта, семейния живот, справянето с конфликти, щастието и дори смисъла на живота. Но кой може да ни осигури най–мъдро и правилно ръководство във всички тези области, ако не Създателят на хората, Йехова Бог?

Подобно на наръчник с инструкции Библията е ръководство за живота

 Представи си следната ситуация: Купуваш си някакво ново устройство, като например фотоапарат или компютър, и очакваш да има упътване от производителя или наръчник, в който е обяснено как да го използваш по най–добрия начин. Библията може да бъде сравнена с такъв наръчник. Тя съдържа напътствия за живота, които Бог, или „производителят“, дава на нас, хората. Този наръчник обяснява за какво е предназначен „продуктът“ и как да бъде използван, така че да се постигне най–добър резултат.

Подобно на всички ясно написани указания Библията предупреждава своите читатели относно действия, които пречат на безопасната и правилната употреба на „продукта“ — нашия живот. Другите може да ни дават съвети, които изглеждат полезни. Но нима не е логично да смятаме, че ще имаме най–голяма полза и ще избегнем проблемите, ако следваме напътствията на Създателя?

„Аз, Йехова, съм твоят Бог, който те учи за твоя полза, който те води по пътя, по който трябва да ходиш. Само ако обръщаше внимание на заповедите ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и праведността ти — като морските вълни.“ (Исаия 48:17, 18)

В Библията можем да намерим ръководството и помощта, от които се нуждаем

Макар че ни осигурява ръководство и напътствия, Йехова Бог не ни принуждава да ги приемем. По–скоро, подтикнат от любов, той ни подканя следното: „Аз, Йехова, съм твоят Бог, който те учи за твоя полза, който те води по пътя, по който трябва да ходиш. Само ако обръщаше внимание на заповедите ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и праведността ти — като морските вълни.“ (Исаия 48:17, 18) Накратко казано, ако следваме Божието ръководство, ще живеем добре. Следователно, за да сме щастливи, се нуждаем от Бога.

Нуждаем се от решение на проблемите

Някои хора са стигнали до заключението, че не се нуждаят от Бога, защото се сблъскват с много объркващи житейски въпроси, които не са съвместими с вярата в един любещ Бог. Например те може да се питат: „Защо добрите хора страдат? Защо някои невинни бебета се раждат с малформации? Защо животът е толкова несправедлив?“ Наистина тези въпроси са сериозни и намирането на удовлетворяващ отговор може да окаже голямо влияние върху живота ни. Но вместо бързо да обвиняваме Бога за подобни проблеми, нека разберем как неговото Слово, Библията, може да хвърли светлина по тези въпроси.

В трета глава на Битие се намира разказът за Сатана, който посредством една змия, се опитал да накара първите хора да пренебрегнат заповедта на Йехова Бог да не ядат от дървото на познанието за доброто и злото. Сатана казал на Ева: „Изобщо няма да умрете! Понеже Бог знае, че в деня, в който ядете от него, очите ви ще се отворят и ще станете като Бога — ще знаете какво е добро и какво е зло.“ (Битие 2:16, 17; 3:4, 5)

С тези думи Сатана не само намекнал, че Бог е лъжец, но и че начинът, по който Бог управлява, е несправедлив. Дяволът твърдял, че ако хората го послушат, ще живеят по–добре. Тези въпроси не можело да бъдат разрешени веднага. Йехова решил да остави време, така че  всички да се уверят дали обвиненията срещу него са верни. По този начин той дал възможност на Сатана и на неговите поддръжници да докажат дали човечеството може да живее по–добре без Бога.

Според тебе какъв е отговорът на обвиненията на Сатана? Могат ли хората да живеят добре и да се управляват успешно без Бога? Страданията, несправедливостите, болестите и смъртта, както и престъпленията, моралният упадък, войните, геноцидът и другите жестокости, които измъчват човечеството от векове, са необорими доказателства, че опитите на хората да се управляват сами, независимо от Бога, са се провалили. Библията не показва, че Бог е виновен за човешките страдания, а посочва главната причина за тях: „Човек владее над човека за негова вреда.“ (Еклисиаст 8:9)

Имайки предвид всичко това, нима не е очевидно, че трябва да се обърнем към Бога не само за да намерим отговорите на въпросите, които ни безпокоят, но и тяхното решение? Какво ще направи Бог?

Нуждаем се от Божията помощ

От много отдавна хората копнеят за свобода от болестите, старостта и смъртта. Те отделят много време, усилия и средства, за да постигнат целта си, но без успех. Някои са се надявали да получат такава свобода посредством т.нар. елексир на живота и извора на младостта, а в по–ново време — чрез науката. Но всички тези надежди са се оказали напразни.

Бог иска хората да живеят добре и да са щастливи. Това било неговото първоначално намерение, когато създал хората, и той не се е отказал от него. (Битие 1:27, 28; Исаия 45:18) Йехова Бог ни уверява, че ще изпълни всичко, което е обещал. (Исаия 55:10, 11) Библията говори за обещанието на Бога да възстанови рая, изгубен от първата човешка двойка. В последната библейска книга се казва: „[Йехова Бог] ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:4) Как Бог ще възстанови тези прекрасни условия и как можем да се възползваме от неговото обещание?

Божият син, Исус Христос, учел последователите си да се молят да бъде извършена Божията воля. Много хора знаят или често повтарят тази молитва, позната като „Отче наш“. Тя гласи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:9, 10, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г. [РИ–1938]) Посредством своето Царство Йехова Бог ще поправи вредите, нанесени от човешкото управление, и ще установи обещания праведен нов свят. * (Даниил 2:44; 2 Петър 3:13) Какво трябва да направим,  за да се възползваме от Божието обещание?

Исус Христос посочва какво да направим: „За да получат вечен живот, трябва да опознаят тебе, единственият истински Бог, и онзи, когото ти изпрати, Исус Христос.“ (Йоан 17:3) С Божията помощ можем да живеем вечно в обещания нов свят. Тази възможност е още една причина, поради която можем да кажем, че се нуждаем от Бога.

Важно е да се замислим за Бога

Преди 2000 години на Ареопага, или Хълма на Марс, в Атина апостол Павел казал на свободомислещите атиняни следното относно Бога: „Той дава на всички хора живот и дихание, и всичко. Защото чрез него живеем, движим се и съществуваме, както някои от вашите поети са казали: ‘Дори сме и негово потомство.’“ (Деяния 17:25, 28)

Казаното от Павел на атиняните продължава да е вярно. Нашият Създател ни осигурява въздуха, който дишаме, храната, която ядем, и водата, която пием. Невъзможно е да живеем без добрите неща, които Йехова ни дава. Но защо той продължава да се грижи за всички хора, независимо дали те се замислят за неговото съществуване, или не? Павел посочил причината с думите: „За да могат те да търсят Бога, да посегнат опипом към него и наистина да го намерят, макар че всъщност той не е далече от всеки един от нас.“ (Деяния 17:27)

Искаш ли да опознаеш Бога, да научиш повече за неговото намерение и за съветите му за по–добър живот сега и завинаги? Ако да, те подканяме да се обърнеш към човека, който ти е дал това списание, или да се свържеш с издателите. Те ще се радват да ти помогнат.

^ абз. 5 Според Библията Йехова е името на Бога.

^ абз. 20 За повече информация как посредством Царството Божията воля ще бъде изпълнена на земята виж гл. 8 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова и на разположение за четене или сваляне на уебсайта www.jw.org/bg.