Прескочи към материала

Подражавай на вярата им | Библейски личности

От сътворението до Потопа

Авел: „Макар че е мъртъв, той все още говори“

Какво можем да научим за Авел и вярата му, щом в Библията пише толкова малко за него?

Енох: Той бил „угоден на Бога“

Ако трябва да се грижиш за семейство или се бориш да постъпваш правилно, може да се поучиш от вярата на Енох.

Ной: Той ‘ходел с истинския Бог’

С какви предизвикателства се сблъсквали Ной и жена му при възпитанието на децата си? Защо те се нуждаели от вяра, за да построят ковчега?

Ной: Той бил спасен „заедно с още седем души“

Как Ной и семейството му преживели най⁠–​тежкия период в човешката история?

От Потопа до излизането от Египет

Авраам: „Баща на всички, които имат вяра“

Как Авраам проявил вяра? Как искаш да му подражаваш?

Сара: „Понеже си красива жена“

В Египет висшите служители на фараона забелязват поразителната красота на Сара. Случилото се след това може да те изненада.

Сара: Бог я нарекъл „княгиня“

Защо това име подхождало на Сара?

Ревека: „Искам“

Освен вяра Ревека проявила и някои други забележителни качества.

Йосиф: „Чуйте, моля ви, този сън!“

Сложната ситуация в семейството на Йосиф съдържа ценни поуки за семействата с доведени и заварени деца.

Йосиф: „Как бих могъл да извърша такова голямо зло?“

Как Йосиф устоял на опитите на жената на Петефрий да го съблазни?

Йосиф: „Нима някой друг освен Бога може да тълкува?“

Как Йосиф успял смело да разтълкува сънищата на главния виночерпец, главния пекар и на фараона на Египет? Как станало така, че Йосиф се преместил от затвора в царския палат само за един ден?

Йосиф: „Да не би аз да съм на мястото на Бога?“

Сблъсквал ли си се със завист, предателство или омраза в семейството си? Ако е така, библейският разказ за Йосиф може да ти помогне.

Йов: „Няма да отстъпя от своята неопетненост!“

Как библейският разказ за Йов ни помага при трудности, беди или други изпитания на вярата?

Йов: Йехова излекувал раните му

Нищо няма да ядоса повече Сатана или да зарадва повече любящото сърце на Йехова от усилията ни да подражаваме на вярата на Йов!

От излизането от Египет до първия израилски цар

Раав: Жена, „обявена за праведна чрез дела“

Как разказът за Раав показва, че никой не е незначителен за Йехова? Какво можем да научим от нея относно вярата?

Девора: „Застанах като майка в Израил“

Какво научаваме за вярата и смелостта от библейския разказ за Девора?

Рут: „Където отидеш ти, там ще отида и аз“

Защо Рут била готова да напусне семейството и родината си? Кои нейни качества я направили ценна в очите на Йехова?

Рут: „Прекрасна жена“

Защо е важен бракът на Рут и Вооз? Какво можем да научим за семейството от Рут и Ноемин?

Анна: Тя изляла сърцето си пред Бога в молитва

Вярата на Анна ѝ помогнала да се справи със ситуация, която изглеждала безнадеждна.

Самуил: Момче, което ‘растяло в благоволението на Йехова’

Защо детството на Самуил било необикновено? Какво му помогнало да развие вяра, когато бил в светия шатър?

Самуил: Верен на Бога въпреки разочарованията

Всеки от нас се сблъсква с трудности и разочарования, които поставят вярата ни на изпитание. Какво можем да научим от издръжливостта на Самуил?

От първия израилски цар до раждането на Исус

Йонатан: „Нищо не може да попречи на Йехова“

Йонатан нападнал цял вражески отряд само с оръженосеца си. Тази случка останала в историята.

Давид: „Битката принадлежи на Йехова“

Какво помогнало на Давид да победи Голиат? Какво можем да научим от този разказ?

Давид и Йонатан: Душата му се привърза към душата на Давид

Как двама души с различен произход и на различна възраст станали близки приятели? Как примерът им може да ти помогне да си създадеш подобни приятелства?

Авигея: Жена, която проявила благоразумие

Какво можем да научим от трудностите в брака на Авигея и Навал?

Илия: Защитник на чистото поклонение

Как можем да подражаваме на Илия в разговорите си с хора, които не са съгласни с библейските учения?

Илия: Пророк, който бдял и чакал

Какъв пример оставил пророк Илия относно молитвата, докато чакал Йехова да изпълни обещанието си?

Илия: Той получил утеха от своя Бог

Какви събития накарали Илия да изпадне в отчаяние дотолкова, че да иска да умре?

Илия: Верен въпреки несправедливостите

Сблъскваш ли се с несправедливости? Искаш ли Бог да поправи нещата? Научи как можеш да подражаваш на вярата на Илия.

Илия: Той издържал до края

Като научим за вярата и издръжливостта на Илия, ще укрепим своята вяра в тежките времена, в които живеем.

Йона: Човек, който се поучил от грешките си

Дали и ти като Йона си се страхувал да приемеш задача от Йехова? Разказа за негони учи на ценни уроци за търпението и милостта на Йехова.

Йона: Той получил урок по милост

Как разказът за Йона може да ни помогне да анализираме честно собствената си нагласа?

Естир: Застъпничка на Божия народ

За да проявяваме самопожертвувателна любов подобно на Естир, се нуждаем от вяра и смелост.

Естир: Мъдра, смела и себеотрицателна жена

Как Естир била себеотрицателна защитничка на народа на Йехова?

От раждането на Исус до смъртта на апостолите

Мария: „Ето, аз съм робиня на Йехова!“

Какво разкрива отговора на Мария към ангел Гавриил за нейната вяра? Какви други ценни качества проявила тя?

Мария: Тя размишлявала „в сърцето си“

Преживяванията на Мария във Витлеем засилили вярата ѝ в обещанията на Йехова.

Мария: Душата ѝ била пронизана от „дълъг меч“

Примерът на Мария, майката на Исус, може да ти помогне, ако изпитваш огромна болка.

Йосиф: Добър, грижовен и всеотдаен баща

Какво направил Йосиф, за да защити семейството си? Защо той завел Мария и Исус в Египет?

Марта: „Вярвам“

Как Марта проявила забележителна вяра дори когато скърбяла?

Петър: Човек, който се борел със страха и съмненията

Съмненията имат разрушителна сила. Но Петър преодолял страха и съмненията си дали да следва Исус.

Петър: Лоялен при изпитания

Как вярата и лоялността на Петър му помогнали да приеме поправяне от Исус?

Петър: Той се научил от Господаря да прощава

Какво научил Петър от Исус за прошката? Как Исус показал на Петър, че му е простил?

Тимотей: „Мое любимо и вярно дете в Господаря“

Какво помогнало на Тимотей от срамежлив младеж да стане забележителен християнски надзорник?