Прескочи към материала

За какво да се моля?

За какво да се моля?

Отговорът на Библията

 Можеш да се молиш за всичко, което е в съгласие с Божиите изисквания. Библията потвърждава това с думите: „Каквото и да поискаме според волята му, [Бог] ни слуша.“ (1 Йоан 5:14) Защо не се молиш за онова, което те тревожи? Библията ни насърчава: „Изливайте сърцата си пред [Бога]!“ (Псалм 62:8)

Можеш да се молиш за:

  •   Вяра в Бога. (Лука 17:5)

  •   Помощта на светия дух, или действената сила на Бога, да постъпваш правилно. (Лука 11:13)

  •   Сили да се справиш с проблемите си и да устоиш на изкушенията. (Филипяни 4:13)

  •   Вътрешен мир, или спокойствие. (Филипяни 4:6, 7)

  •   Мъдрост да вземаш правилни решения. (Яков 1:5)

  •   Ежедневните си нужди. (Матей 6:11)

  •   Прошка на греховете. (Матей 6:12)