Прескочи към материала

Защо Бог не отговаря на някои молитви?

Защо Бог не отговаря на някои молитви?

Отговорът на Библията

Бог не слуша всички молитви. Обърни внимание на две причини, поради които той няма да отговори на нечия молитва.

1. Молитвата не е в съгласие с Божията воля

Бог не отговаря на молби, които не са според неговата воля, или неговите изисквания, записани в Библията. (1 Йоан 5:14) Например Библията учи да не сме алчни. Хазартът насърчава алчността. (1 Коринтяни 6:9, 10) Така че Бог няма да отговори на молитвата ти, ако искаш да ти помогне да спечелиш от хазартна игра. Бог не е добър дух, който можеш да извикаш, за да изпълни всяко твое желание. Всъщност можеш да си благодарен за това. В противен случай щеше да се страхуваш какво могат да поискат другите от Бога. (Яков 4:3)

2. Човекът, който се моли, не се подчинява на Бога

Бог не слуша онези, които с действията си умишлено го оскърбяват. Например той казал на онези, които твърдели, че му служат, но не му се подчинявали: „Принасяте много молитви, но не искам да ви слушам — ръцете ви са пълни с кръв.“ (Исаия 1:15) Но ако се били променили и ‘поправели отношенията’ си с Бога, той щял да слуша молитвите им. (Исаия 1:18)