Прескочи към материала

Защо да се моля? Ще ми отговори ли Бог?

Защо да се моля? Ще ми отговори ли Бог?

Отговорът на Библията

 Да. Както Библията, така и много действителни примери показват, че Бог отговаря на молитвите. В Библията четем: „[Бог] ще изпълни желанието на онези, които се боят от него, ще чуе техния вик за помощ и ще ги спаси.“ (Псалм 145:19) Но дали Бог ще отговори и на твоите молитви, зависи до голяма степен от тебе самия.

Какво изисква Бог

  •   Да се молиш на Бога, а не на Исус, Мария, светци, ангели или икони. Само Йехова Бог „слуша молитви“. (Псалм 65:2)

  •   Да се молиш в съгласие с волята, или изискванията на Бога, разкрити в Библията. (1 Йоан 5:14)

  •   Да се молиш в името на Исус, признавайки ролята му. Исус казал: „Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 14:6)

  •   Да се молиш с вяра и да искаш повече вяра, ако е необходимо. (Матей 21:22; Лука 17:5)

  •   Да си искрен и смирен. В Библията се казва: „Йехова е извисен, но въпреки това вижда смирения.“ (Псалм 138:6)

  •   Да постоянстваш. Исус казал: „Искайте и ще ви се даде.“ (Лука 11:9)

Какво Бог не смята за важно

  •   Расата или националността ти. „Бог не проявява пристрастие, но във всеки народ приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.“ (Деяния 10:34, 35)

  •   Позата ти. Можеш да се молиш на Бога, като седиш, като се покланяш, като коленичиш или стоиш прав. (1 Летописи 17:16; Неемия 8:6; Даниил 6:10; Марко 11:25)

  •   Дали се молиш на глас, или на ум. Бог отговаря дори на безгласните молитви, които остават незабелязани от другите. (Неемия 2:1–6)

  •   Дали се молиш за важни, или за маловажни неща. Бог те насърчава ‘да прехвърлиш всички свои грижи на него, защото той е загрижен за тебе’. (1 Петър 5:7)