Прескочи към материала

ВЪПРОСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Как Библията може да ми помогне? — 1 част: Изследвай Библията

Как Библията може да ми помогне? — 1 част: Изследвай Библията

 „Опитвала съм се да чета Библията, но всеки път се отказвам, като видя колко е голяма.“ (Бриана, на 15 години)

 И ти ли се чувстваш така? Тази статия може да ти помогне.

 Защо да чета Библията?

 Звучи ли ти привлекателно да четеш Библията? Ако не, това е разбираемо. Може би за тебе тя е книга с над хиляда страници в малък формат и без картинки — доста скучно в сравнение с телевизията и клипчетата в интернет!

 Но помисли: Ако намериш голям стар сандък със съкровища, няма ли да ти е любопитно какво има вътре?

 Библията е като такъв сандък със съкровища. Тя е пълна с мъдрост, която ще ти помогне:

  •   Да вземаш добри решения

  •   Да се разбираш с родителите си

  •   Да си намериш добри приятели

  •   Да се справяш със стреса

 Защо тази древна книга може да е практична в наши дни? Защото „цялото Писание е вдъхновено от Бога“. (2 Тимотей 3:16) Това означава, че съветите в нея идват от възможно най-добрия Източник.

Библията е сандък със съкровища, пълен с безценна мъдрост

 Как трябва да чета Библията?

 Един начин е да я прочетеш от началото до края. Така ще придобиеш обща представа за посланието ѝ. Има много начини, по които можеш да четеш Библията. Ето два от тях:

  •    Да прочетеш 66-те библейски книги последователно, от Битие до Откровение.

  •    Да прочетеш Библията хронологично, тоест в реда, в който са се случили събитията.

 Предложение: В 4 част от брошурата „Помагало за изучаване на Божието Слово“ ще намериш важни събития от живота на Исус на земята в хронологичен ред.

 Втори начин да четеш Библията, е да избереш разказ, свързан с проблем, пред който си изправен. Например:

 Предложение: Чети Библията в спокойна обстановка, за да можеш да се концентрираш.

 Трети начин да четеш Библията, е да си избереш разказ или псалм, да го прочетеш и след това да помислиш как се отнася за тебе. Може да си зададеш въпроси като:

  •    Защо Йехова е включил това в Библията?

  •    Какво разкрива за личността на Йехова или за начина му на постъпване?

  •    Как мога да приложа тази информация в живота си?

 Предложение: Постави си цел! Запиши си на коя дата искаш да започнеш да четеш Библията.