Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Възможно ли е да имаме Божието одобрение?

Възможно ли е да имаме Божието одобрение?

Случвало ли ти се е да четеш в Библията за хора, за които се говори одобрително, и да си кажеш „Не мога да бъда като тях!“? Вероятно си мислиш „Не съм безгрешен и праведен и определено не винаги постъпвам правилно“.

Йов „беше безукорен и праведен“ (Йов 1:1)

Патриархът Йов е описан като „безукорен и праведен“. (Йов 1:1) Лот е наречен „праведен мъж“. (2 Петър 2:8) А за Давид се казва, че вършел „това, което е правилно“ в Божиите очи. (3 Царе 14:8) Нека обаче разгледаме по–отблизо какво се случило в живота на тези библейски личности. Ще видим, че 1) те правели грешки, 2) можем да научим много от техния пример и 3) несъвършените хора могат да имат Божието одобрение.

ТЕ ПРАВЕЛИ ГРЕШКИ

„[Бог] избави праведния Лот, който се измъчваше много от това, че беззаконниците тънат в разпуснато поведение“ (2 Петър 2:7)

Йов понесъл много трудности, които изглеждали несправедливи, и стигнал до погрешното заключение, че Бог не се интересува дали той продължава да вярва в него, или не. (Йов 9:20–22) Йов бил толкова убеден в своята праведност, че на другите им се струвало сякаш той обявява себе си за по–праведен от Бога. (Йов 32:1, 2; 35:1, 2)

Лот трябвало да вземе решение, което изглеждало просто и ясно, но се колебаел. Той  бил много обезпокоен от голямата неморалност на хората, живеещи в Содом и Гомор, като дори ‘измъчвал праведната си душа’ поради поведението им. (2 Петър 2:8) Бог заявил, че възнамерява да унищожи тези порочни градове, и дал възможност на Лот и семейството му да се спасят. Може би смяташ, че Лот бил първият, който напуснал града. В този решаващ момент обаче той се бавел. Ангелите, изпратени да спасят него и семейството му, трябвало да ги хванат за ръка и да ги изведат на сигурно място извън града. (Битие 19:15, 16)

Давид „следваше [Бога] с цялото си сърце, като вършеше само това, което е правилно“ в Божиите очи (3 Царе 14:8)

Давид показал липса на самоконтрол и извършил прелюбодейство с жената на друг мъж. Опитвайки се да прикрие постъпката си, той дори наредил да убият съпруга ѝ. (2 Царе, 11 глава) В Библията се казва, че ‘онова, което направил Давид, било лошо в очите на Йехова’. (2 Царе 11:27)

Йов, Лот и Давид правели грешки, някои от които били наистина сериозни. Но както ще видим, те с цяло сърце искали да служат на Бога. Били готови да покажат, че съжаляват, както и да направят необходимите промени. Затова Бог ги одобрявал и като цяло Библията ги определя като верни мъже.

КАКВА Е ПОУКАТА ЗА НАС

Тъй като сме несъвършени, допускането на грешки е неизбежно. (Римляни 3:23) Трябва обаче да показваме, че съжаляваме, и след това да се опитваме да поправим нещата.

Как Йов, Лот и Давид се поправили? Йов имал добро сърце. След като Бог му помогнал да разсъждава правилно, той поправил  мисленето си и съжалил за онова, което казал. (Йов 42:6) Възгледът на Лот относно неморалното поведение на хората в Содом и Гомор съвпадал с Божиите стандарти. Проблемът бил, че в тази ситуация той не действал достатъчно бързо. В крайна сметка излязъл от осъдените градове и избегнал Божия гняв. Проявявайки послушание, той дори не погледнал назад към това, което оставил. Макар че Давид нарушил сериозно Божия закон, той разкрил какво наистина има в сърцето му, като се разкаял и молел Бога за милост. (Псалм 51)

Божият възглед за тези мъже е в съгласие с разумните му очаквания към несъвършените хора. Бог „добре познава нашия състав, помни, че ние сме пръст“. (Псалм 103:14) Тогава какво очаква от нас, щом знае, че неизбежно ще допускаме грешки?

Бог „добре познава нашия състав, помни, че ние сме пръст“ (Псалм 103:14)

КАК НЕСЪВЪРШЕНИТЕ ХОРА МОГАТ ДА БЪДАТ УГОДНИ НА БОГА

Съветът на Давид към сина му Соломон ни помага да разберем как можем да станем угодни на Бога. Той му казал: „Ти, сине мой, Соломоне, опознай Бога на баща си и му служи с неразделено сърце.“ (1 Летописи 28:9) Какво означава човек да има „неразделено сърце“? Това означава да обича Бога и да е решен да изпълнява волята и изискванията му. Такъв човек не е съвършен, а по–скоро има желание да е послушен на Бога и е готов да приеме поправяне. Йов бил наречен „безукорен“, Лот — „праведен“, а Давид — мъж, който вършел „това, което е правилно“ в Божиите очи, поради любовта им към Бога и желанието им да бъдат послушни. Въпреки че правели грешки, Бог ги одобрявал.

Човек, който има „неразделено сърце“, е решен да изпълнява волята на Бога и иска да му бъде послушен

Затова, ако си помислим нещо лошо, за което след това съжаляваме, ако кажем нещо, от което се срамуваме, или направим нещо, което после осъзнаем, че е било погрешно, може да бъдем насърчени от примерите, които обсъдихме. Бог знае, че засега не можем да сме съвършени. Но той очаква да го обичаме и да се стремим да му бъдем послушни. Ако имаме „неразделено сърце“, можем да сме уверени, че и ние ще бъдем угодни на Бога.