Прескочи към материала

В какво вярват Свидетелите на Йехова?

В какво вярват Свидетелите на Йехова?

Като Свидетели на Йехова, ние се стремим да се придържаме към християнството, установено от Исус Христос и следвано от неговите апостоли. Тази статия обсъжда накратко основните ни вярвания.

 1.   Бог. Покланяме се на единствения истински Всемогъщ Бог, Създателя, чието име е Йехова. (Псалм 83:18; Откровение 4:11) Той е Богът на Авраам, Моисей и Исус. (Изход 3:6; 32:11; Йоан 20:17)

 2.   Библия. Приемаме Библията за вдъхновеното от Бога послание към хората. (Йоан 17:17; 2 Тимотей 3:16) Основаваме вярванията си както на Стария, така и на Новия завет — на всичките 66 библейски книги. Доцентът по религиознание Джейсън Бедун пише, че Свидетелите на Йехова „основават ученията и делата си на чистия библейски текст, без да решават предварително какво ще намерят в него“. a

   Приемаме цялата Библия, но не смятаме, че всичко в нея трябва да се разбира буквално. Признаваме, че в някои части на Свещеното писание е използван символичен език. (Откровение 1:1)

 3.   Исус Христос. Следваме ученията и примера на Исус Христос и го почитаме като наш Спасител и Божи син. (Матей 20:28; Деяния 5:31) Следователно ние сме християни. (Деяния 11:26) Същевременно от Библията сме научили, че Исус не е Всемогъщия Бог и че доктрината за Троицата не е основана на Свещеното писание. (Йоан 14:28)

 4.   Божието Царство. Това е реално управление, което се намира в небето, а не в сърцето на всеки християнин. То ще замени човешките власти и ще осъществи Божието намерение за земята. (Даниил 2:44; Матей 6:9, 10) Царството ще предприеме скоро тези действия, понеже библейските пророчества показват, че живеем в „последните дни“. (2 Тимотей 3:1–5; Матей 24:3–14)

   Исус е Царят на Божието небесно Царство. Той започнал да управлява през 1914 г. (Откровение 11:15)

 5.   Спасение. Избавлението от греха и смъртта е възможно благодарение на изкупителната жертва на Исус Христос. (Матей 20:28; Деяния 4:12) За да извлекат полза от тази жертва, хората трябва не само да вярват в Исус, но и да променят начина си на живот и да се покръстят. (Матей 28:19, 20; Йоан 3:16; Деяния 3:19, 20) Човек показва, че има вяра чрез делата си. (Яков 2:24, 26) Спасението обаче не може да бъде заслужено — то е израз на „Божията незаслужена милост“. (Галатяни 2:16, 21)

 6.   Небе. Йехова Бог, Исус Христос и верните ангели обитават духовната област. b (Псалм 103:19–21; Деяния 7:55) Сравнително малък брой хора, 144 000, ще бъдат възкресени за живот в небето, където ще управляват с Исус в Божието Царство. (Даниил 7:27; 2 Тимотей 2:12; Откровение 5:9, 10; 14:1, 3)

 7.   Земя. Бог създал земята да бъде дом на човечеството завинаги. (Псалм 104:5; 115:16; Еклисиаст 1:4) Той ще благослови послушните хора със съвършено здраве и вечен живот в рай на земята. (Псалм 37:11, 34)

 8.   Зло и страдания. Те възникнали, когато един от Божиите ангели се разбунтувал. (Йоан 8:44) Този ангел, който след бунта си бил наречен Сатана и Дявол, убедил първите хора, Адам и Ева, да се присъединят към него и последствията за потомците им били катастрофални. (Битие 3:1–6; Римляни 5:12) За да бъдат решени важните въпроси, повдигнати от Сатана, Бог допуска злото и страданията, но няма да позволи те да продължават вечно.

 9.   Смърт. Когато човек умре, престава да съществува. (Псалм 146:4; Еклисиаст 9:5, 10) Той не се мъчи в някакъв огнен ад.

   Бог ще върне към живот милиарди хора, като ги възкреси. (Деяния 24:15) Но тези, които след възкресението си откажат да живеят според Божиите стандарти, ще бъдат унищожени завинаги. (Откровение 20:14, 15)

 10.   Семейство. Придържаме се към първоначално установения от Бога стандарт за брака като съюз между един мъж и една жена. Единственото библейско основание за развод е изневярата. (Матей 19:4–9) Убедени сме, че мъдростта от Библията помага на семействата да бъдат щастливи. (Ефесяни 5:22 — 6:1)

 11.   Поклонение на Бога. Не почитаме кръста и други изображения. (Второзаконие 4:15–19; 1 Йоан 5:21) Поклонението ни включва:

 12.   Организация. Организирани сме в сборове, всеки от които се ръководи от няколко старейшини, образуващи старейшинско тяло. Тези мъже обаче не съставляват специално свещеническо съсловие и не получават заплата. (Матей 10:8; 23:8) Не вземаме десятък от членовете си и на събранията ни не се събират пари. (2 Коринтяни 9:7) Цялата ни дейност се финансира чрез анонимни дарения.

   Свидетелите на Йехова по целия свят получават напътствия от Ръководното тяло — малка група зрели християни, служещи в световната ни централа. (Матей 24:45)

 13.   Единство. Вярванията ни са същите по целия свят и това ни обединява. (1 Коринтяни 1:10) Правим всичко възможно да няма социални, етнически, расови и класови разделения помежду ни. (Деяния 10:34, 35; Яков 2:4) Но единството ни не означава, че нямаме право на личен избор. Всеки Свидетел взема решения в съгласие със своята обучена от Библията съвест. (Римляни 14:1–4; Евреи 5:14)

 14.   Поведение. Във всичко, което правим, се стремим да проявяваме неегоистична любов. (Йоан 13:34, 35) Не вършим неща, които Бог не одобрява — например не злоупотребяваме с кръвта посредством кръвопреливане. (Деяния 15:28, 29; Галатяни 5:19–21) Ние сме миролюбиви и не участваме във войни. (Матей 5:9; Исаия 2:4) Уважаваме властите и спазваме законите на страната, стига да не противоречат на Божиите закони. (Матей 22:21; Деяния 5:29)

 15.   Отношения с другите. Исус Христос заповядал: „Обичай ближния си както себе си.“ Той също казал, че християните „не са част от света“. (Матей 22:39; Йоан 17:16) Затова се стремим да „вършим каквото е добро спрямо всички“, но оставаме напълно неутрални по отношение на политиката и не си сътрудничим с други религии. (Галатяни 6:10; 2 Коринтяни 6:14) Същевременно уважаваме правото на избор на другите по тези въпроси. (Римляни 14:12)

 Ако искаш да научиш повече за вярванията на Свидетелите на Йехова, можеш да разгледаш нашия уебсайт, да се свържеш с някой от административните ни центрове, да посетиш събрание в близка Зала на Царството или да разговаряш лично със Свидетелите на Йехова.

a Виж Truth in Translation, p. 165.

b Злите ангели са изгонени от небето, но продължават да съществуват в духовната област. (Откровение 12:7–9)