Прескочи към материала

Как се финансират Свидетелите на Йехова?

Как се финансират Свидетелите на Йехова?

 Световната ни дейност се финансира главно с доброволни дарения от Свидетели на Йехова. a На местата, където се събираме, са поставени кутии за дарения. Информация за други начини, по които може да се дарява, се намира на страницата ни за дарения. Има различни варианти, които дават възможност да се направи дарение за местните разходи, за световната ни дейност или и за двете.

 От Свидетелите на Йехова не се очаква да дават десятък или да даряват конкретна сума или процент от доходите си. (2 Коринтяни 9:7) На събранията ни не се събират пари, нито вземаме такса за покръстване, погребение, сватба или други религиозни служби. Не набираме средства, като продаваме различни неща или чрез банкети, бинго, карнавали, лотарии или други събития, нито молим за пари. Дарителите остават анонимни. (Матей 6:2–4) Нашите уебсайтове и издания не съдържат реклами, от които да печелим.

 Във всяка от местните общности на Свидетелите на Йехова ежемесечно се изготвя финансов отчет, който е достъпен за всички. Редовно се правят ревизии на счетоводните отчети на всяка общност, за да е сигурно, че дарените средства се използват правилно. (2 Коринтяни 8:20, 21)

Как даряваме

 •   Кутии за дарения: Може да се пускат пари в кутиите за дарения в Залите на Царството, конгресните зали или на други места, където се провеждат нашите събрания.

 •   Онлайн дарения: В много страни може да се използва страницата „Изпрати дарение до Свидетелите на Йехова“, за да се направи дарение по електронен път с кредитна или дебитна карта, чрез банков превод и други. b Някои Свидетели решават „да отделят по нещо настрана“ всеки месец, като правят периодично дарение, използвайки един от тези начини. (1 Коринтяни 16:2)

 •   Планирано дарение: Някои дарения изискват предварително планиране и (или) консултация с адвокат. Заради тях е възможно да се възползваш от данъчни облекчения. За мнозина е било от полза да потърсят повече информация за дарения, които могат да направят приживе или които влизат в сила в случай на смърт. Свържи се с местния клон на Свидетелите на Йехова, ако искаш да направиш дарение, включващо:

  •   банкови сметки;

  •   застраховки и пенсионни планове;

  •   недвижима собственост;

  •   акции и облигации;

  •   завещания и доверително управление на собственост.

 За повече информация относно начините за правене на дарения там, където живееш, посети страницата „Изпрати дарение до Свидетелите на Йехова“.

a Някои хора, които не са Свидетели, също се радват да правят дарения в подкрепа на дейността ни.

b За повече информация виж клипа „Как да правим дарения електронно“.