Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

4 РАЗКАЗ

От гняв към убийство

От гняв към убийство

След като Адам и Ева напуснали Едемската градина, им се родили много деца. Първият им син Каин станал земеделец, а вторият им син Авел станал пастир.

Един ден Каин и Авел принесли приноси на Йехова. Знаеш ли какво е принос? Това е специален подарък. Йехова бил доволен от приноса на Авел, но не и от приноса на Каин. Това много ядосало Каин. Йехова го предупредил, че гневът му може да го накара да направи нещо лошо. Но той не послушал Бога.

Вместо това Каин казал на Авел: „Ела с мене на полето.“ Докато били сами там, Каин нападнал брат си и го убил. Какво щял да направи Йехова? Той наказал Каин, като го прогонил далече от семейството му. Бог никога нямало да му позволи да се върне.

Каква е поуката за нас? Може да се ядосаме, когато нещата не стават така, както си мислим, че трябва. Ако усетим, че се ядосваме, или ако другите го забележат и ни предупредят, трябва бързо да се поправим и да не позволяваме чувствата да ни контролират.

Тъй като Авел обичал Йехова и постъпвал правилно, Йехова винаги ще го помни. Бог ще върне Авел към живот, когато направи земята рай.

„Първо се помири с брат си и след това, когато се върнеш, принеси своя дар“ (Матей 5:24)