Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

3 РАЗКАЗ

Адам и Ева не послушали Бога

Адам и Ева не послушали Бога

Един ден, когато Ева била сама, я заговорила една змия. Тя ѝ казала: „Вярно ли е, че Бог не ви дава да ядете от всички дървета?“ Ева отговорила: „Можем да ядем от всички дървета освен от едно. Ако ядем от плода на това дърво, ще умрем.“ Змията казала: „Няма да умрете. Всъщност, ако ядете от него, ще станете като Бога.“ Истина ли било това? Не, било лъжа, но Ева повярвала. Колкото повече гледала плода, толкова повече искала да го опита. Тя яла и после дала и на Адам. Той знаел, че ако не са послушни на Бога, ще умрат и въпреки това ял от плода.

По–късно през деня Йехова говорил с Адам и Ева. Той ги попитал защо не са го послушали. Ева обвинила змията, а Адам обвинил Ева. Тъй като не му били послушни, Йехова ги изгонил от градината. За да не се върнат никога в нея, той поставил ангели и огнен меч на входа ѝ.

Йехова казал, че този, който излъгал Ева, също ще бъде наказан. Всъщност с Ева не говорила самата змия. Йехова не бил направил змии, които да говорят. Един лош ангел накарал змията да говори, за да измами Ева. Този ангел е наречен Сатана Дяволът. В бъдеще Йехова ще унищожи Сатана, така че да не може повече да мами хората да вършат лоши неща.

„Дяволът ... беше убиец още когато започна да ходи по свой път и не устоя в истината, защото в него няма истина“ (Йоан 8:44)