Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въведение към 2 част

Въведение към 2 част

Защо Йехова нанесъл потоп, който унищожил тогавашния свят? В началото на човешката история започнала една борба — борбата между доброто и злото. Някои хора, като Адам, Ева и сина им Каин, застанали на страната на злото. Други обаче, като Авел и Ной, избрали доброто. Повечето хора станали толкова лоши, че Йехова сложил край на онзи порочен свят. В тази част ще научим, че Бог вижда на коя страна заставаме и никога няма да позволи злото да победи доброто.

В ТАЗИ ЧАСТ

3 РАЗКАЗ

Адам и Ева не послушали Бога

Защо едно от дърветата в Едемската градина било по–специално от останалите? Защо Ева яла от плода му?

4 РАЗКАЗ

От гняв към убийство

Бог приел приноса на Авел, но не и приноса на Каин. Когато Каин разбрал това, много се ядосал и направил нещо ужасно.

5 РАЗКАЗ

Ноевият ковчег

Когато лошите ангели се оженили за жени на земята, им се родили синове, които станали великани и тормозели другите. Навсякъде се ширело насилие. Но Ной бил различен — той обичал Бога и му бил послушен.

6 РАЗКАЗ

Осем души преминават в нов свят

При Потопа се изливал дъжд 40 дни и 40 нощи. Ной и семейството му прекарали в ковчега повече от година. Накрая Бог казал, че могат да излязат.