Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

31 РАЗКАЗ

Исус Навиев и гаваонците

Исус Навиев и гаваонците

Новината за Йерихон стигнала до другите народи в Ханаан. Техните царе решили да се съберат да воюват срещу израилтяните. Но гаваонците измислили друг план. Облекли износени дрехи, отишли при Исус Навиев и му казали: „Идваме от далечна земя. Чухме за Йехова и за всичко, което е направил за вас в Египет и Моав. Обещайте, че няма да ни нападнете, и ще ви станем служители.“

Исус Навиев им повярвал и се съгласил да не ги нападат. След три дни обаче разбрал, че те не идват отдалече, а са от ханаанската земя. Той попитал гаваонците: „Защо ни излъгахте?“ Те отговорили: „Защото се страхувахме. Знаем, че вашият Бог Йехова воюва за вас. Молим ви не ни убивайте.“ Исус Навиев спазил обещанието си и ги оставил живи.

Не след дълго петимата ханаански царе и войските им дошли да воюват с гаваонците. Исус Навиев и войската му тръгнали да ги спасят и вървели цяла нощ. Битката започнала рано сутринта. Ханаанците се разбягали във всички посоки. Но накъдето и да отидели, Йехова хвърлял огромни парчета град върху тях. Тогава Исус Навиев се помолил на Йехова да накара слънцето да спре да се движи. Защо той се помолил за това, щом слънцето никога преди не било спирало? Защото вярвал в Йехова. Слънцето не залязло цял ден, докато израилтяните не победили ханаанските царе и войските им.

„Като кажете „да“, нека това означава „да“, и като кажете „не“ — да бъде „не“, понеже каквото е в повече от това, е от Злия“ (Матей 5:37)